• บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัยระยะยาว (Long Term Package)
  • การกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด

บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย ทั้งระยะสั้น ระยะยาวแบบครบวงจร

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแบบครบวงจร โดยแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังอาการเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที พร้อมกิจกรรมและกายภาพบำบัดต่อเนื่องด้วยมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับสากล ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ โอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวในบรรยากาศร่มรื่นเสมือนอยู่บ้าน

บ้านหลังใหม่ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิต

ความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อตั้งแต่ย้ายเข้ามา คุณพ่อเริ่มยิ้ม และหัวเราะ จากที่เราไม่เห็นจุดนี้มานานมากแล้วตั้งแต่คุณพ่อเริ่มป่วย
Intensive-Rehabilitation-
Intensive Rehabilitation Package
สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเฉพาะโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัดที่ต้องการ
เน้นการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง
High Care Package สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดอาการของภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่มีอาการซับซ้อน และผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
High Care Package
สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแล
อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อลดอาการของภาวะแทรกซ้อน

ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
ในระยะเวลา 1 เดือน

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม