• บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัยระยะยาว (Long Term Package)
  • การกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด

บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย ทั้งระยะสั้น ระยะยาวแบบครบวงจร

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแบบครบวงจร โดยแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังอาการเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที พร้อมกิจกรรมและกายภาพบำบัดต่อเนื่องด้วยมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับสากล ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ โอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวในบรรยากาศร่มรื่นเสมือนอยู่บ้าน
โทร. 02-078-5777
เพิ่มเพื่อน [email protected]
แพ็กเกจฟื้นฟูดูแลระยะสั้น-(Short-Term-Package)-ดูแลหลังผ่าตัด
High Care Package
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม