ภาพบรรยากาศโครงการจิณเวลบีอิ้ง

Jin Wellbeing County

บ้านหลังใหญ่…มีหมออยู่ในบ้าน

“เราจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง ด้วยสุขภาวะที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาใครไปจนถึงอายุ 80”

แนวคิดสำหรับ Generation ใหม่ ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกอย่างน้อย 30 ปีหลังเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร
อยู่ที่ไหน…
อยู่ในที่ๆ ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่ๆ มีหมออยู่ในบ้าน มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมสิ่งต่างๆ ที่สามารถฟื้นฟูกาย ใจ และจิตวิญญาณ ให้รู้สึกมีความสุข และมีคุณค่าอยู่เสมอ
อยู่อย่างไร?
อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน คุยภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือกัน อยู่ในที่ๆ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ๆ ตื่นมาอย่างสดชื่นมีความสุขในทุกๆ วัน…

Jin Wellbeing County

บ้านหลังใหญ่…มีหมออยู่ในบ้าน

“เราจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง ด้วยสุขภาวะที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาใครไปจนถึงอายุ 80”

แนวคิดสำหรับ Generation ใหม่ ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกอย่างน้อย 30 ปีหลังเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร
อยู่ที่ไหน…
อยู่ในที่ๆ ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่ๆ มีหมออยู่ในบ้าน มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมสิ่งต่างๆ ที่สามารถฟื้นฟูกาย ใจ และจิตวิญญาณ ให้รู้สึกมีความสุข และมีคุณค่าอยู่เสมอ
อยู่อย่างไร?
อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน คุยภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือกัน อยู่ในที่ๆ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ๆ ตื่นมาอย่างสดชื่นมีความสุขในทุกๆ วัน…

Jin Wellbeing County

บ้านหลังใหญ่…มีหมออยู่ในบ้าน

“เราจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง
ด้วยสุขภาวะที่ดี
โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร
ไปจนถึงอายุ 80”

แนวคิดสำหรับ Generation ใหม่ ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกอย่างน้อย 30 ปีหลังเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร
อยู่ที่ไหน…
อยู่ในที่ๆ ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่ๆ มีหมออยู่ในบ้าน มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมสิ่งต่างๆ ที่สามารถฟื้นฟูกาย ใจ และจิตวิญญาณ ให้รู้สึกมีความสุข และมีคุณค่าอยู่เสมอ
อยู่อย่างไร?
อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน คุยภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือกัน อยู่ในที่ๆ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ๆ ตื่นมาอย่างสดชื่นมีความสุขในทุกๆ วัน…

Living at Jin

อยู่บ้านหลังใหญ่ ที่มีหมออยู่ในบ้าน

Living at Jin

อยู่บ้านหลังใหญ่
ที่มีหมออยู่ในบ้าน

Living at Jin

อยู่บ้านหลังใหญ่
ที่มีหมออยู่ในบ้าน

Active Living

ที่จิณณ์ สังคมคุณภาพเพื่อเพิ่มพลังชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่าในทุกๆ วัน ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นทุกตารางนิ้ว

Living with our Services

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลทุกชีวิตที่นี่ด้วยบริการแบบครบวงจร ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด…

Active Living

ที่จิณณ์ สังคมคุณภาพเพื่อเพิ่มพลังชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่าในทุกๆ วัน ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นทุกตารางนิ้ว

Living with our Services

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลทุกชีวิตที่นี่ด้วยบริการแบบครบวงจร ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด…

Jin services

บริการครบวงจร เพื่อสุขภาพที่ดี
ทั้งร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ

Jin services

บริการครบวงจร…
เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย ใจ
และจิตวิญญาณ

Jin services

บริการครบวงจร…
เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย
ใจ และจิตวิญญาณ

Gallery

Gallery

Rooms

Environment

Facilities

Activities

Contact us for more information

02-078-5777

Contact us for more information

02-078-5777