ออกแบบเพื่อ Active Living แบบครบวงจร

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่ยังมีพลัง และต้องการพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

ออกแบบเพื่อ Active Living แบบครบวงจร

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่ยังมีพลัง และต้องการพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

ออกแบบเพื่อ Active Living แบบครบวงจร

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่ยังมีพลัง และต้องการพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

สังคมที่สร้างคุณค่าให้ชีวิต

ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยสร้างคุณค่าให้คุณ ภายในสังคมที่มี Mindset เดียวกัน นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ มาแบ่งปันกัน เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ ให้ชีวิตในทุกๆ วัน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตในอีก 30 ปี

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ถูกออกแบบโดยมีความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก ลดอุบัติเหตุ ทุกตารางนิ้วจะเป็นเหมือนพื้นที่รักษาฟื้นฟูทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต

ทุกห้อง ออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยความใส่ใจในการออกแบบ คุณจึงมั่นใจและอุ่นใจได้ว่า ห้องทุกห้องที่นี่มีความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ทางเดินมีราวจับตลอดทาง ประตูห้องที่กว้างขวาง เข้าออกสะดวก ที่นั่งอาบน้ำในห้องน้ำ ตลอดจนปุ่มเรียกความช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อมีอุบัติเหตุ หมอและพยาบาลสามารถช่วยคุณได้ทันท่วงที

บริการที่ออกแบบเพื่อ Active Living โดยเฉพาะ

ที่นี่ เราออกแบบโปรแกรมเพื่อผู้สูงวัยที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และอยากพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจผู้สูงวัย เป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ท่ามกลางสังคมของคนวัยเดียวกัน เพื่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงการกระตุ้นฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สังคมที่สร้างคุณค่าให้ชีวิต

ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยสร้างคุณค่าให้คุณ ภายในสังคมที่มี Mindset เดียวกัน นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ มาแบ่งปันกัน เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ ให้ชีวิตในทุกๆ วัน 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตในอีก 30 ปี

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ถูกออกแบบโดยมีความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก ลดอุบัติเหตุ ทุกตารางนิ้วจะเป็นเหมือนพื้นที่รักษาฟื้นฟูทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต

ทุกห้อง ออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยความใส่ใจในการออกแบบ คุณจึงมั่นใจและอุ่นใจได้ว่า ห้องทุกห้องที่นี่มีความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ทางเดินมีราวจับตลอดทาง ประตูห้องที่กว้างขวาง เข้าออกสะดวก ที่นั่งอาบน้ำในห้องน้ำ ตลอดจนปุ่มเรียกความช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อมีอุบัติเหตุ หมอและพยาบาลสามารถช่วยคุณได้ทันท่วงที

บริการที่ออกแบบเพื่อ Active Living โดยเฉพาะ

ที่นี่ เราออกแบบโปรแกรมเพื่อผู้สูงวัยที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และอยากพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจผู้สูงวัย เป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ท่ามกลางสังคมของคนวัยเดียวกัน เพื่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงการกระตุ้นฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สังคมที่สร้างคุณค่าให้ชีวิต

ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยสร้างคุณค่าให้คุณ ภายในสังคมที่มี Mindset เดียวกัน นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ มาแบ่งปันกัน เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ ให้ชีวิตในทุกๆ วัน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตในอีก 30 ปี

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ถูกออกแบบโดยมีความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก ลดอุบัติเหตุ ทุกตารางนิ้วจะเป็นเหมือนพื้นที่รักษาฟื้นฟูทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต

ทุกห้อง ออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยความใส่ใจในการออกแบบ คุณจึงมั่นใจและอุ่นใจได้ว่า ห้องทุกห้องที่นี่มีความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ทางเดินมีราวจับตลอดทาง ประตูห้องที่กว้างขวาง เข้าออกสะดวก ที่นั่งอาบน้ำในห้องน้ำ ตลอดจนปุ่มเรียกความช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อมีอุบัติเหตุ หมอและพยาบาลสามารถช่วยคุณได้ทันท่วงที

บริการที่ออกแบบเพื่อ Active Living โดยเฉพาะ

ที่นี่ เราออกแบบโปรแกรมเพื่อผู้สูงวัยที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และอยากพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจผู้สูงวัย เป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ท่ามกลางสังคมของคนวัยเดียวกัน เพื่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงการกระตุ้นฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอ