Active Living

ออกแบบเพื่อ Active Living แบบครบวงจร

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่ยังมีพลัง และต้องการพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

Active Living

ออกแบบเพื่อ Active Living แบบครบวงจร

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่ยังมีพลัง และต้องการพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

Active Living

ออกแบบเพื่อ Active Living แบบครบวงจร

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่ยังมีพลัง และต้องการพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

Community

สังคมที่สร้างคุณค่าให้ชีวิต
ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยสร้างคุณค่าให้คุณ ภายในสังคมที่มี Mindset เดียวกัน นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ มาแบ่งปันกัน เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ ให้ชีวิตในทุกๆ วัน

Environment

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตในอีก 30 ปี
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ถูกออกแบบโดยมีความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก ปลอดจากอุบัติเหตุ ทุกตารางนิ้วจะเป็นเหมือนพื้นที่รักษาฟื้นฟูทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต

Room Design

ทุกห้อง ออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยความใส่ใจในการออกแบบ คุณจึงมั่นใจและอุ่นใจได้ว่า ห้องทุกห้องที่นี่มีความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ทางเดินมีราวจับตลอดทาง ประตูห้องที่กว้างขวาง เข้าออกสะดวก ที่นั่งอาบน้ำในห้องน้ำ ตลอดจนเซ็นเซอร์ตรวจจับ เมื่อมีอุบัติเหตุ หมอและพยาบาลสามารถช่วยคุณได้ทันท่วงที

Service Package

บริการที่ออกแบบเพื่อ Active Living โดยเฉพาะ
ที่นี่ เราออกแบบโปรแกรมเพื่อผู้สูงวัยที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และอยากพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจผู้สูงวัย เป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ท่ามกลางสังคมของคนวัยเดียวกัน เพื่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงการกระตุ้นฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอ
BACK

Community

สังคมที่สร้างคุณค่าให้ชีวิต
ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยสร้างคุณค่าให้คุณ ภายในสังคมที่มี Mindset เดียวกัน นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ มาแบ่งปันกัน เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ ให้ชีวิตในทุกๆ วัน

Environment

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตในอีก 30 ปี
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ถูกออกแบบโดยมีความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก ปลอดจากอุบัติเหตุ ทุกตารางนิ้วจะเป็นเหมือนพื้นที่รักษาฟื้นฟูทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต

Room Design

ทุกห้อง ออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยความใส่ใจในการออกแบบ คุณจึงมั่นใจและอุ่นใจได้ว่า ห้องทุกห้องที่นี่มีความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ทางเดินมีราวจับตลอดทาง ประตูห้องที่กว้างขวาง เข้าออกสะดวก ที่นั่งอาบน้ำในห้องน้ำ ตลอดจนเซ็นเซอร์ตรวจจับ เมื่อมีอุบัติเหตุ หมอและพยาบาลสามารถช่วยคุณได้ทันท่วงที

Service Package

บริการที่ออกแบบเพื่อ Active Living โดยเฉพาะ
ที่นี่ เราออกแบบโปรแกรมเพื่อผู้สูงวัยที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และอยากพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจผู้สูงวัย เป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ท่ามกลางสังคมของคนวัยเดียวกัน เพื่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงการกระตุ้นฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอ
BACK

Community

สังคมที่สร้างคุณค่าให้ชีวิต
ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยสร้างคุณค่าให้คุณ ภายในสังคมที่มี Mindset เดียวกัน นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ มาแบ่งปันกัน เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ ให้ชีวิตในทุกๆ วัน

Environment

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตในอีก 30 ปี
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ถูกออกแบบโดยมีความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก ปลอดจากอุบัติเหตุ ทุกตารางนิ้วจะเป็นเหมือนพื้นที่รักษาฟื้นฟูทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต

Room Design

ทุกห้อง ออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยความใส่ใจในการออกแบบ คุณจึงมั่นใจและอุ่นใจได้ว่า ห้องทุกห้องที่นี่มีความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ทางเดินมีราวจับตลอดทาง ประตูห้องที่กว้างขวาง เข้าออกสะดวก ที่นั่งอาบน้ำในห้องน้ำ ตลอดจนเซ็นเซอร์ตรวจจับ เมื่อมีอุบัติเหตุ หมอและพยาบาลสามารถช่วยคุณได้ทันท่วงที

Service Package

บริการที่ออกแบบเพื่อ Active Living โดยเฉพาะ
ที่นี่ เราออกแบบโปรแกรมเพื่อผู้สูงวัยที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และอยากพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจผู้สูงวัย เป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ท่ามกลางสังคมของคนวัยเดียวกัน เพื่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงการกระตุ้นฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอ
BACK