ใช้ชีวิตอยู่กับการบริการที่ดูแลครบทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลทุกชีวิตที่นี่ด้วยบริการแบบครบวงจร ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด…

ใช้ชีวิตอยู่กับการบริการที่ดูแลครบทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลทุกชีวิตที่นี่ด้วยบริการแบบครบวงจร ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด…

ใช้ชีวิตอยู่กับการบริการที่ดูแลครบทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลทุกชีวิตที่นี่ด้วยบริการแบบครบวงจร ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด…

Home health services

Home Health Visit บริการตรวจเยี่ยมไข้ที่บ้าน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ  นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น
Home Health Care บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้านทั้งแบบรายวันและรายเดือน สามารถรองรับทุกความต้องการ ตั้งแต่การดูแลขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน การดูแลที่มีความซับซ้อน และการทำหัตถการต่างๆ ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานผู้ช่วย
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
เวรกลางวัน 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.
และเวรกลางคืน 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20.00 – 08.00 น.

บ้านที่คุณอยู่คนเดียวได้อย่างปลอดภัยที่สุด

ทุกห้องถูกดีไซน์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก…ทางเดินนอกห้องมีราวจับตลอดแนว ประตูห้องกว้างเป็นพิเศษเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวก ที่นั่งอาบน้ำพร้อมราวจับ กระเบื้องกันลื่น พร้อมเซ็นเซอร์ฉุกเฉินเมื่อมีอุบัติเหตุ ทุกจุดออกแบบเพื่อความอุ่นใจของทั้งผู้สูงวัย และลูกหลาน

Healing Environment

Healing Environment  ประกอบไปด้วย 3 ส่วน…
1. สังคม 2. โรงพยาบาล 3. ศูนย์สุขภาพ
  1. สังคม…อยู่กับเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือ ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบด้วยกัน
  2. โรงพยาบาล…คือโรงพยาบาล เพื่อเยียวยารักษาเมื่อมีการเจ็บป่วย ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
  3. ศูนย์สุขภาพ…คือ Wellness และ Club House ต่างๆ ที่มีหลายกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้สุขภาวะดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งกาย ใจ และ จิตวิญญาณ เช่น จะจัดการกับน้ำหนักที่เกิน ลงพุง ต้องใช้อีกหลายกรรมวิธี ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย กิจวัตรประจำวัน การนอน หรือทำให้ความฝันของผู้สูงวัยบางคนเป็นจริง เช่นจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ทำอย่างไรที่จะไปให้ถึงฝันนั้น เป็นส่วนที่จะเติมชีวิต เติมความฝันให้เป็นจริง มีสหวิชาชีพที่มีองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านมาประกอบกัน มีความฝันที่จะทำให้ชุมชนนี้ดีขึ้นไปด้วยกัน คำว่าชุมชนไม่ได้หมายถึงเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอย่างเดียว มันหมายถึงเพื่อนห้องข้างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน เหมือนกลับไปอยู่หอมหาวิทยาลัยอีกรอบ 

สังคมคนคล้าย

มาอยู่ที่นี่ คุณจะพบสังคมของเพื่อนใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์ชีวิตคล้ายๆ กัน พูดคุยภาษาเดียวกัน เข้าใจกัน ปรึกษาพึ่งพาอาศัยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน เป็นกำลังใจให้กันเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะให้กลับมาแข็งแรงทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ

Home health services

Home Health Visit บริการตรวจเยี่ยมไข้ที่บ้าน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ  นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น
Home Health Care บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้านทั้งแบบรายวันและรายเดือน สามารถรองรับทุกความต้องการ ตั้งแต่การดูแลขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน การดูแลที่มีความซับซ้อน และการทำหัตถการต่างๆ ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานผู้ช่วย
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
เวรกลางวัน 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.
และเวรกลางคืน 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20.00 – 08.00 น.

บ้านที่คุณอยู่คนเดียวได้อย่างปลอดภัยที่สุด

ทุกห้องถูกดีไซน์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก…ทางเดินนอกห้องมีราวจับตลอดแนว ประตูห้องกว้างเป็นพิเศษเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวก ที่นั่งอาบน้ำพร้อมราวจับ กระเบื้องกันลื่น พร้อมเซ็นเซอร์ฉุกเฉินเมื่อมีอุบัติเหตุ ทุกจุดออกแบบเพื่อความอุ่นใจของทั้งผู้สูงวัย และลูกหลาน

Healing Environment

Healing Environment  ประกอบไปด้วย 3 ส่วน…
1. สังคม 2. โรงพยาบาล 3. ศูนย์สุขภาพ
  1. สังคม…อยู่กับเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือ ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบด้วยกัน
  2. โรงพยาบาล…คือโรงพยาบาล เพื่อเยียวยารักษาเมื่อมีการเจ็บป่วย ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
  3. ศูนย์สุขภาพ…คือ Wellness และ Club House ต่างๆ ที่มีหลายกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้สุขภาวะดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งกาย ใจ และ จิตวิญญาณ เช่น จะจัดการกับน้ำหนักที่เกิน ลงพุง ต้องใช้อีกหลายกรรมวิธี ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย กิจวัตรประจำวัน การนอน หรือทำให้ความฝันของผู้สูงวัยบางคนเป็นจริง เช่นจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ทำอย่างไรที่จะไปให้ถึงฝันนั้น เป็นส่วนที่จะเติมชีวิต เติมความฝันให้เป็นจริง มีสหวิชาชีพที่มีองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านมาประกอบกัน มีความฝันที่จะทำให้ชุมชนนี้ดีขึ้นไปด้วยกัน คำว่าชุมชนไม่ได้หมายถึงเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอย่างเดียว มันหมายถึงเพื่อนห้องข้างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน เหมือนกลับไปอยู่หอมหาวิทยาลัยอีกรอบ 

สังคมคนคล้าย

สังคมคนคล้าย
มาอยู่ที่นี่ คุณจะพบสังคมของเพื่อนใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์ชีวิตคล้ายๆ กัน พูดคุยภาษาเดียวกัน เข้าใจกัน ปรึกษาพึ่งพาอาศัยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน เป็นกำลังใจให้กันเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะให้กลับมาแข็งแรงทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ

Home health services

Home Health Visit บริการตรวจเยี่ยมไข้ที่บ้าน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ  นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น
Home Health Care บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้านทั้งแบบรายวันและรายเดือน สามารถรองรับทุกความต้องการ ตั้งแต่การดูแลขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน การดูแลที่มีความซับซ้อน และการทำหัตถการต่างๆ ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานผู้ช่วย
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
เวรกลางวัน 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.
และเวรกลางคืน 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20.00 – 08.00 น.

บ้านที่คุณอยู่คนเดียวได้อย่างปลอดภัยที่สุด

ทุกห้องถูกดีไซน์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก…ทางเดินนอกห้องมีราวจับตลอดแนว ประตูห้องกว้างเป็นพิเศษเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวก ที่นั่งอาบน้ำพร้อมราวจับ กระเบื้องกันลื่น พร้อมเซ็นเซอร์ฉุกเฉินเมื่อมีอุบัติเหตุ ทุกจุดออกแบบเพื่อความอุ่นใจของทั้งผู้สูงวัย และลูกหลาน

Healing Environment

Healing Environment  ประกอบไปด้วย 3 ส่วน…
1. สังคม 2. โรงพยาบาล 3. ศูนย์สุขภาพ
  1. สังคม…อยู่กับเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือ ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบด้วยกัน
  2. โรงพยาบาล…คือโรงพยาบาล เพื่อเยียวยารักษาเมื่อมีการเจ็บป่วย ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
  3. ศูนย์สุขภาพ…คือ Wellness และ Club House ต่างๆ ที่มีหลายกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้สุขภาวะดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งกาย ใจ และ จิตวิญญาณ เช่น จะจัดการกับน้ำหนักที่เกิน ลงพุง ต้องใช้อีกหลายกรรมวิธี ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย กิจวัตรประจำวัน การนอน หรือทำให้ความฝันของผู้สูงวัยบางคนเป็นจริง เช่นจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ทำอย่างไรที่จะไปให้ถึงฝันนั้น เป็นส่วนที่จะเติมชีวิต เติมความฝันให้เป็นจริง มีสหวิชาชีพที่มีองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านมาประกอบกัน มีความฝันที่จะทำให้ชุมชนนี้ดีขึ้นไปด้วยกัน คำว่าชุมชนไม่ได้หมายถึงเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอย่างเดียว มันหมายถึงเพื่อนห้องข้างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน เหมือนกลับไปอยู่หอมหาวิทยาลัยอีกรอบ 

สังคมคนคล้าย

สังคมคนคล้าย
มาอยู่ที่นี่ คุณจะพบสังคมของเพื่อนใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์ชีวิตคล้ายๆ กัน พูดคุยภาษาเดียวกัน เข้าใจกัน ปรึกษาพึ่งพาอาศัยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน เป็นกำลังใจให้กันเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะให้กลับมาแข็งแรงทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ