บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัยระยะยาว (Long Term Package)
บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัยระยะยาว (Long Term Package)

High Care Package

สำหรับผู้ป่วยติดเตียงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อคอยสังเกตอาการของโรคแทรกซ้อน ทั้งยังต้องการการกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธี เพื่อให้สุขภาพร่างกายไม่ทรุดถอย ดูแลรักษาคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุด
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยมาตรฐานระดับสากลในบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน

High Care Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายแรกรับโดยแพทย์
 • ประเมินแรกรับโดยนักกายภาพบำบัด และ พยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแลและให้การพยาบาลสำหรับผู้ป่วย High Care
   8 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการ
 • การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS Rehabilitation)
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Rehabilitation)
 • การฟื้นฟูระบบประสาทและการรับความรู้สึก (Nerve & Sensory Rehabilitation)
 • การฝึกกระตุ้นการกลืนและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด (Oro-Motor/Swallow Rehabilitation)
 • กิจกรรมคาราโอเกะประจำวัน
 • เดินผ่อนคลายชมสวน
 • ตักบาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 12 ครั้ง
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 12 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดเดี่ยว
 • อาหารทั่วไป อาหารทางสายยาง 3 มื้อ/วัน
 • อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
 • บริการซักรีดเสื้อผ้า 50 ชิ้น/เดือน
 • บริการรถรับส่ง 1 ครั้ง/เดือน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

150,000 บาท/30 วัน

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

 • ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
 • ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
 • อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
 • เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
 • บริการรับ-ส่งโดยรถตู้รองรับรถเข็น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณทล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)
การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
 • พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
 • ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
 • พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร

ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
ในระยะเวลา 1 เดือน

High Care Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจ

 • ตรวจร่างกายแรกรับโดยแพทย์
 • ประเมินแรกรับโดยนักกายภาพบำบัด และ พยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแลและให้การพยาบาลสำหรับผู้ป่วย High Care
   8 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการ
 • การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS Rehabilitation)
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Rehabilitation)
 • การฟื้นฟูระบบประสาทและการรับความรู้สึก (Nerve & Sensory Rehabilitation)
 • การฝึกกระตุ้นการกลืนและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด (Oro-Motor/Swallow Rehabilitation)
 • กิจกรรมคาราโอเกะประจำวัน
 • เดินผ่อนคลายชมสวน
 • ตักบาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 12 ครั้ง
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 12 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดเดี่ยว
 • อาหารทั่วไป อาหารทางสายยาง 3 มื้อ/วัน
 • อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
 • บริการซักรีดเสื้อผ้า 50 ชิ้น/เดือน
 • บริการรถรับส่ง 1 ครั้ง/เดือน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

150,000 บาท/30 วัน

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

 • ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
 • ยาอื่น ๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
 • อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
 • เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
 • การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
  • พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
  • ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
  • พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร
  • บริการรับ-ส่งโดยรถตู้แบบ Wheelchair ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม