การกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด
Intensive Rehabilitation Package

Intensive Rehabilitation Package

สำหรับผู้ป่วย ที่ต้องการการดูแลเฉพาะโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัด หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคทางระบบกระดูกและข้อ โรคทางระบบประสาท โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่ต้องการเน้นการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ให้บริการดูแลผู้ป่วยพักฟื้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยมาตรฐานระดับสากล เน้นการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูทั้งร่ายกายและจิตใจ ในบรรยากาศร่มรื่นเหมือนอยู่บ้าน โดยไม่ต้องเหนื่อยเดินทาง

Intensive Rehabilitation Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายแรกรับ โดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และ พยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
  8 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการ
 • การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS Rehabilitation)
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Rehabilitation)
 • การฟื้นฟูระบบประสาทและการรับความรู้สึก (Nerve & Sensory Rehabilitation)
 • การฝึกกระตุ้นการกลืนและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด (Oro-Motor/Swallow Rehabilitation)
 • กิจกรรมธาราบำบัด จำนวน 4 ครั้ง
 • กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
 • ธรรมชาติบำบัด
 • กิจกรรมทางศาสนา (ใส่บาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
 • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 12 ครั้ง/เดือน
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 8 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดเดี่ยว
 • โปรแกรมกิจกรรมนอกสถานที่ 1 ครั้ง
 • อาหารทั่วไป หรือ อาหารทางสายยาง 3 มื้อ/วัน
 • อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
 • บริการซักรีดเสื้อผ้า 50 ชิ้น/เดือน
 • บริการรถรับส่ง 1 ครั้ง/เดือน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

130,000 บาท/30 วัน

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

 • ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
 • ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
 • อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
 • เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
 • บริการรับ-ส่งโดยรถตู้รองรับรถเข็น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณทล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)
การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
 • พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
 • ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
 • พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร

ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
ในระยะเวลา 1 เดือน

Intensive Rehabilitation Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายแรกรับโดยแพทย์
 • ประเมินแรกรับโดยนักกายภาพบำบัด และ พยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
   16 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการ
 • การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS Rehabilitation)
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Rehabilitation)
 • การฟื้นฟูระบบประสาทและการรับความรู้สึก (Nerve & Sensory Rehabilitation)
 • การฝึกกระตุ้นการกลืนและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด (Oro-Motor/Swallow Rehabilitation)
 • กิจกรรมธาราบำบัด จำนวน 4 ครั้ง
 • กิจกรรมคาราโอเกะประจำวัน
 • เดินผ่อนคลายชมสวน
 • ตักบาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 12 ครั้ง/เดือน
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 8 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดเดี่ยว
 • โปรแกรมกิจกรรมนอกสถานที่ 1 ครั้ง
 • อาหารทั่วไป อาหารทางสายยาง 3 มื้อ/วัน
 • อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
 • บริการซักรีดเสื้อผ้า 50 ชิ้น/เดือน
 • บริการรถรับส่ง 1 ครั้ง/เดือน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

130,000 บาท/30 วัน

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

 • ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
 • ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
 • อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
 • เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
 • การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
  • พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
  • ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
  • พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร
  • บริการรับ-ส่งโดยรถตู้แบบ Wheelchair ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)

ผลการดูแลรักษาที่
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

ในระยะเวลา 1 เดือน

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม