ทุกชีวิตที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จะไม่รู้สึกแปลกแยก เพราะการมาอยู่ที่นี่ คุณจะพบสังคมของเพื่อนใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์ชีวิตคล้ายๆ กัน พูดคุยภาษาเดียวกัน เข้าใจกัน ปรึกษาพึ่งพาอาศัยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน เป็นกำลังใจให้กัน เป็นสังคมคนคล้ายที่พร้อมฟื้นฟูสุขภาวะให้กลับมาแข็งแรงทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ และทุกพื้นที่ถูกออกแบบให้เป็น Healing Environment เพราะนอกจากจะมีหมอมีโรงพยาบาลอยู่ในโครงการแล้ว ทุกๆ องค์ประกอบพร้อมที่จะรักษาฟื้นฟูให้ชีวิตคุณกลับมาแข็งแรงมีความสุข…เรื่องอุบัติเหตุ หมดห่วง เพราะนอกจากมีหมอและพยาบาลอยู่ใกล้ๆ แล้ว ทุกพื้นที่ ออกแบบอย่างเข้าใจสรีระ และการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยมากที่สุดทุกพื้นที่ สามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวคุณเอง มี Wellness และ Club House มีต้นไม้น้อยใหญ่แทรกอยู่ในทุกพื้นที่ พร้อมลำธารน้อยใหญ่พร้อมให้ความร่มเย็นตลอดเวลา
ทุกชีวิตที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จะไม่รู้สึกแปลกแยก เพราะการมาอยู่ที่นี่ คุณจะพบสังคมของเพื่อนใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์ชีวิตคล้ายๆ กัน พูดคุยภาษาเดียวกัน เข้าใจกัน ปรึกษาพึ่งพาอาศัยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน เป็นกำลังใจให้กัน เป็นสังคมคนคล้ายที่พร้อมฟื้นฟูสุขภาวะให้กลับมาแข็งแรงทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ และทุกพื้นที่ถูกออกแบบให้เป็น Healing Environment เพราะนอกจากจะมีหมอมีโรงพยาบาลอยู่ในโครงการแล้ว ทุกๆ องค์ประกอบพร้อมที่จะรักษาฟื้นฟูให้ชีวิตคุณกลับมาแข็งแรงมีความสุข…เรื่องอุบัติเหตุ หมดห่วง เพราะนอกจากมีหมอและพยาบาลอยู่ใกล้ๆ แล้ว ทุกพื้นที่ ออกแบบอย่างเข้าใจสรีระ และการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยมากที่สุดทุกพื้นที่ สามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวคุณเอง มี Wellness และ Club House มีต้นไม้น้อยใหญ่แทรกอยู่ในทุกพื้นที่ พร้อมลำธารน้อยใหญ่พร้อมให้ความร่มเย็นตลอดเวลา