1. เตรียมข้อมูลให้พร้อม เพราะถ้าไม่พร้อมอาจจะถูกว่าเอาได้
สังเกตดูว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้าง หรือไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การแต่งตัว กินยาตรงเวลาไหม แล้วศึกษาหาข้อมูลจากเวบไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเกราะป้องกันตัวคุณเอง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้น้ำหนักเวลาคุณพูดให้ท่านย้ายมาอยู่ในที่ๆ มีหมอและคนดูแลอยู่ใกล้ๆ ตลอดเวลา
2. เอาใจใส่ท่านให้มาก
ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ ชวนคุยเพื่อทำความเข้าใจความกลัว หรือความเศร้าของท่าน โดยใช้คำพูดที่ฟังดูดีเกี่ยวกับการมีคนคอยดูแล และการมีสังคมใหม่ๆ ที่ไม่ใช่การขู่ว่าเป็นบ้านพักคนชรา หรือเป็นแค่วัตถุอำนวยความสะดวก และพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบอบอุ่น มีความสุข ถึงแม้ท่านจะเริ่มโกรธเมื่อคุณเริ่มพูดไปแล้วก็ตาม
3. อย่าพูดเพียงคนเดียว
หาคนมาร่วมวงสนทนาด้วย เช่นคุณหมอ คนที่ท่านไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อนสนิท คนเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการโน้มน้าวใจ หรือมีญาติพี่น้องร่วมวงสนทนาด้วย และแน่ใจว่าพวกเขาเหล่านั้นเห็นด้วยกับคุณ
4. ทำใจไว้เลยว่าจะถูกต่อต้าน
ทำใจไว้ก่อนว่าพูดครั้งเดียวอาจจะไม่สำเร็จ การปฎิเสธการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ค่อยๆ อธิบายเหตุผล และประโยชน์ของการย้ายที่อยู่ให้ท่านฟัง และหมั่นพูดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง หาเวลา หาโอกาสพูดเรื่องนี้บ่อยๆ ให้ท่านเข้าใจ
1. เตรียมข้อมูลให้พร้อม เพราะถ้าไม่พร้อมอาจจะถูกว่าเอาได้
สังเกตดูว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้าง หรือไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การแต่งตัว กินยาตรงเวลาไหม แล้วศึกษาหาข้อมูลจากเวบไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเกราะป้องกันตัวคุณเอง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้น้ำหนักเวลาคุณพูดให้ท่านย้ายมาอยู่ในที่ๆ มีหมอและคนดูแลอยู่ใกล้ๆ ตลอดเวลา
2. เอาใจใส่ท่านให้มาก
ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ ชวนคุยเพื่อทำความเข้าใจความกลัว หรือความเศร้าของท่าน โดยใช้คำพูดที่ฟังดูดีเกี่ยวกับการมีคนคอยดูแล และการมีสังคมใหม่ๆ ที่ไม่ใช่การขู่ว่าเป็นบ้านพักคนชรา หรือเป็นแค่วัตถุอำนวยความสะดวก และพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบอบอุ่น มีความสุข ถึงแม้ท่านจะเริ่มโกรธเมื่อคุณเริ่มพูดไปแล้วก็ตาม
3. อย่าพูดเพียงคนเดียว
หาคนมาร่วมวงสนทนาด้วย เช่นคุณหมอ คนที่ท่านไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อนสนิท คนเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการโน้มน้าวใจ หรือมีญาติพี่น้องร่วมวงสนทนาด้วย และแน่ใจว่าพวกเขาเหล่านั้นเห็นด้วยกับคุณ
4. ทำใจไว้เลยว่าจะถูกต่อต้าน
ทำใจไว้ก่อนว่าพูดครั้งเดียวอาจจะไม่สำเร็จ การปฎิเสธการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ค่อยๆ อธิบายเหตุผล และประโยชน์ของการย้ายที่อยู่ให้ท่านฟัง และหมั่นพูดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง หาเวลา หาโอกาสพูดเรื่องนี้บ่อยๆ ให้ท่านเข้าใจ