โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ตั้งอยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County ให้การดูแลรักษา และพักฟื้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟู ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Bedridden Patient) ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

  • บริการดูแลสุขภาพแบบ Holistic ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Personalized)
  • สร้างความสมดุลในทุกด้านให้ผู้สูงวัย ด้วยการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งการดูแล กิจกรรม สภาพแวดล้อม การเพิ่มพลังด้านจิตใจ โดยเน้น
    “Wellness on Healthiness” การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ
    “Wellness on Illness” การดูแลรักษาพยาบาลให้อยู่กับความเจ็บป่วยที่ควบคุมได้

Home Health Visit
การดูแลรักษาที่ Jin Residence และที่บ้าน โดยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด
Home Health Care
ให้บริการการดูแลที่บ้าน โดย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

ด้วยการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถให้มากที่สุด เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง โดยทีมสหวิชาชีพ ด้วยกิจกรรมดังนี้
การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเรียกคืนสมรรถนะด้านร่างกาย มีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้:

  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางสมองและระบบประสาท
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาไขข้ออักเสบและรูมาตอยด์
  • แพ็กเกจกายภาพบำบัด

การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกิจกรรมบำบัด เน้นการฟื้นฟูและบำบัดด้านการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาทำงานให้มากที่สุด ในผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ อัมพาต และมีปัญหาการกลืน ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ที่บกพร่องด้านการรับรู้ ความคิด ความเข้าใจ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

การฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์การกีฬา
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เน้นฟื้นฟูการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงหลังจากได้รับการบำบัดโดยการกายภาพแล้ว
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
โดยกระบวนการกลุ่ม เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิด “Wellness on illness” ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาโดยพยาบาล ทั้งนี้ถือเป็นพันธกิจหลักที่เราจะให้บริการผู้ป่วยและผู้สูงวัย ที่มีความเสื่อมของร่างกายและภาวะทางจิตใจซึ่งต้องได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมต่างๆ

บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและลูกบ้านที่ Jin Residence ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์จากลูกบ้าน สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที พร้อมระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเฉพาะทางในเครือ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยมีรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

“บ้าน” หลังใหม่ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิต

ความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อตั้งแต่ย้ายเข้ามา คุณพ่อเริ่มยิ้ม และหัวเราะ จากที่เราไม่เห็นจุดนี้มานานมากแล้วตั้งแต่คุณพ่อเริ่มป่วย