เวิร์คช็อป…กิจกรรมหลากหลาย
เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณของคุณ

ไม่มีคำว่า “หมดพลังชีวิต” เกิดขึ้นกับคุณที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพราะสหวิชาชีพที่นี่ มุ่งเน้นให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมาย เพราะเราเชื่อว่าวัยเกษียณไม่ใช่วัยที่ควรหยุดเรียนรู้ เราจึงออกแบบและรังสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายสำหรับคุณ เพื่อปลุกแรงบันดาลใจในการเพิ่มพลังชีวิตในรูปแบบของกิจกรรมเฉพาะบุคคล และกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อสร้างสังคมใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลดอาการซึมเศร้าในยามว่าง ในทางกลับกัน เป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้คุณกลับมาแข็งแรงทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เวิร์คช็อปกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณของคุณ

ไม่มีคำว่า “หมดพลังชีวิต” เกิดขึ้นกับคุณที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพราะสหวิชาชีพที่นี่ มุ่งเน้นให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมาย เพราะเราเชื่อว่าวัยเกษียณไม่ใช่วัยที่ควรหยุดเรียนรู้ เราจึงออกแบบและรังสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายสำหรับคุณ เพื่อปลุกแรงบันดาลใจในการเพิ่มพลังชีวิตในรูปแบบของกิจกรรมเฉพาะบุคคล และกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อสร้างสังคมใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลดอาการซึมเศร้าในยามว่าง ในทางกลับกัน เป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้คุณกลับมาแข็งแรงทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน