Jin Medifit

Jin Medifit

ฟิตเนสภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สำหรับคนรักสุขภาพ ที่ต้องการสร้างความแข็งแรง เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และควบคุมน้ำหนัก โดยมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายตามสมรรถภาพ และศักยภาพของร่างกายเฉพาะบุคคลอย่างวิธี เพื่อให้คุณไปสู่เป้าหมายของการออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

บริการของ Jin Medifit

  • เทรนเนอร์ส่วนตัว
  • ธาราบำบัด
  • โปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
  • การออกกำลังกายแบบกลุ่ม
  • มวยไทย
  • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ

Class Schedule