Jin Medifit

ฟิตเนสภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สำหรับคนรักสุขภาพ ที่ต้องการสร้างความแข็งแรง เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และควบคุมน้ำหนัก โดยมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายตามสมรรถภาพ และศักยภาพของร่างกายเฉพาะบุคคลอย่างวิธี เพื่อให้คุณไปสู่เป้าหมายของการออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

บริการของ Jin Medifit

 • เทรนเนอร์ส่วนตัว
 • ธาราบำบัด
 • โปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
 • การออกกำลังกายแบบกลุ่ม
 • มวยไทย
 • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ
โปรแกรมมาตรฐาน
(Standard Program)
การออกกำลังกายแบบตัวต่อตัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกาย ดูแลออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ให้คำแนะนำที่ถูกต้องระหว่างออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้รับบริการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ฟรี สมาชิกฟิตเนส 1 เดือน และ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย
(Performance Program)
การออกกำลังกายแบบตัวต่อตัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกาย ดูแลออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับร่างกายเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการการออกกำลังกาย อย่างหนักและสม่ำเสมอ ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้รับบริการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ฟรี สมาชิกฟิตเนส 1 เดือน, การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
โปรแกรมออกกำลังกายทางการแพทย์
(Medical Fitness Program)
การออกกำลังกายแบบตัวต่อตัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกาย เน้นออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน หรือโรคผู้สูงวัยอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ปลอดภัยแก่สภาวะของแต่ละบุคคล และตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ฟรี สมาชิกฟิตเนส 1 เดือน, การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย และการตรวจประเมินโดยแพทย์
โทร. 097 990 8775
Line: @jinwellbeing

Jin Medifit

ฟิตเนสภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สำหรับคนรักสุขภาพ ที่ต้องการสร้างความแข็งแรง เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และควบคุมน้ำหนัก โดยมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายตามสมรรถภาพ และศักยภาพของร่างกายเฉพาะบุคคลอย่างวิธี เพื่อให้คุณไปสู่เป้าหมายของการออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

บริการของ Jin Medifit

 • เทรนเนอร์ส่วนตัว
 • ธาราบำบัด
 • โปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
 • การออกกำลังกายแบบกลุ่ม
 • มวยไทย
 • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ
โปรแกรมมาตรฐาน
(Standard Program)
เทรนเนอร์ส่วนตัว 10 ครั้ง
พิเศษ 6,000 บาท
(ราคาปกติ 12,000 บาท)
การออกกำลังกายแบบตัวต่อตัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกาย ดูแลออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ให้คำแนะนำที่ถูกต้องระหว่างออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้รับบริการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ฟรี สมาชิกฟิตเนส 1 เดือน และ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
โปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะร่างกาย
(Performance Program)
เทรนเนอร์ส่วนตัว 10 ครั้ง
พิเศษ 10,000 บาท
(ราคาปกติ 20,000 บาท)
การออกกำลังกายแบบตัวต่อตัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกาย ดูแลออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับร่างกายเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการการออกกำลังกาย อย่างหนักและสม่ำเสมอ ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้รับบริการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ฟรี สมาชิกฟิตเนส 1 เดือน, การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
โปรแกรมออกกำลังกาย
ทางการแพทย์
(Medical Fitness Program)
เทรนเนอร์ส่วนตัว 10 ครั้ง
พิเศษ 12,000 บาท
(ราคาปกติ 24,000 บาท)
การออกกำลังกายแบบตัวต่อตัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกาย เน้นออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน หรือโรคผู้สูงวัยอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ปลอดภัยแก่สภาวะของแต่ละบุคคล และตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ฟรี สมาชิกฟิตเนส 1 เดือน, การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย และการตรวจประเมินโดยแพทย์

* ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
** เงื่อนไขการบริการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทร. 097 990 8775
Line: @jinwellbeing