กายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงวัยให้แข็งแรงโดยสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ