2 เรื่องจริง 2 ชีวิต ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้…ที่ๆ พร้อมฟื้นฟูสุขภาวะที่ดีของคุณและคนรอบข้างให้กลับมาแข็งแรง ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ เพื่อให้ทุกชีวิตก้าวเดินต่อไป

“คนหนึ่งจำไม่ได้ อีกคนไม่อยากจำ”

เคสอัลไซเมอร์ ของแพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ที่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตที่ดูเหมือน ไม่มีทางออก ของครอบครัวหนึ่ง ด้วยการออกแบบโปรแกรมการดูแล ที่เหมาะสมอย่างเข้าใจ ให้เหมาะในแต่ละบุคคล ทั้ง กาย ใจ และจิตวิญญาณ (Body Soul Spirit) 3 องค์ประกอบของมนุษย์ ที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้อง อันนำมาซึ่ง สุขภาวะที่ดีแบบยั่งยืน (Sustainable Health) ที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น แต่เป็นการนำความสุข กลับมาสู่คนรอบข้างด้วย
“อยู่ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ก็เหมือนอยู่บ้านหลังใหญ่ๆ ที่มีหมออยู่ในบ้าน”
- แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล

“เส้นเลือดตีบ ชีวิตแตก”

เคส Stroke ของนพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์…จากชีวิตคู่ที่ดูเหมือนมีอนาคตสดใส แต่กลับต้องมาสะดุด  เพราะสามีเป็น Stroke อัมพาตย์ครึ่งซีก คนป่วยว่าแย่แล้ว ผู้ดูแลยิ่งเครียดหนัก เหมือนอยู่ดีๆ ก็เดินไปชนกำแพง… ทางเลือกสองทางคือลาออกจากงานมาดูแลสามี หรือทิ้งสามีไปเลย แต่ยังมีอยู่อีกทางหนึ่งที่เป็นทางออก คือการมาอยู่ท่ามกลาง Healing Environment ที่นี่…หมายถึงที่ๆ มีทั้ง โรงซ่อม คือโรงพยาบาล และมี โรงสร้าง คือ กิจกรรมฟื้นฟูต่างๆ ที่พร้อมเยียวยาผู้ป่วย และผู้ดูแลไปพร้อมๆ กัน ให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้
“ที่นี่เป็น Healing Environment มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีเพื่อนบ้านที่ผ่านประสบการณ์หนักมาก่อน ที่สามารถให้คำแนะนำกันได้”
- นายแพทย์ ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียน

2 เรื่องจริง 2 ชีวิต ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้…ที่ๆ พร้อมฟื้นฟูสุขภาวะที่ดีของคุณและคนรอบข้างให้กลับมาแข็งแรง ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ เพื่อให้ทุกชีวิตก้าวเดินต่อไป

“คนหนึ่งจำไม่ได้ อีกคนไม่อยากจำ”

เคสอัลไซเมอร์ ของแพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ที่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตที่ดูเหมือน ไม่มีทางออก ของครอบครัวหนึ่ง ด้วยการออกแบบโปรแกรมการดูแล ที่เหมาะสมอย่างเข้าใจ ให้เหมาะในแต่ละบุคคล ทั้ง กาย ใจ และจิตวิญญาณ (Body Soul Spirit) 3 องค์ประกอบของมนุษย์ ที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้อง อันนำมาซึ่ง สุขภาวะที่ดีแบบยั่งยืน (Sustainable Health) ที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น แต่เป็นการนำความสุข กลับมาสู่คนรอบข้างด้วย
“อยู่ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ก็เหมือนอยู่บ้านหลังใหญ่ๆ ที่มีหมออยู่ในบ้าน”
- แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล

“เส้นเลือดตีบ ชีวิตแตก”

เคส Stroke ของนพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์…จากชีวิตคู่ที่ดูเหมือนมีอนาคตสดใส แต่กลับต้องมาสะดุด  เพราะสามีเป็น Stroke อัมพาตย์ครึ่งซีก คนป่วยว่าแย่แล้ว ผู้ดูแลยิ่งเครียดหนัก เหมือนอยู่ดีๆ ก็เดินไปชนกำแพง… ทางเลือกสองทางคือลาออกจากงานมาดูแลสามี หรือทิ้งสามีไปเลย แต่ยังมีอยู่อีกทางหนึ่งที่เป็นทางออก คือการมาอยู่ท่ามกลาง Healing Environment ที่นี่…หมายถึงที่ๆ มีทั้ง โรงซ่อม คือโรงพยาบาล และมี โรงสร้าง คือ กิจกรรมฟื้นฟูต่างๆ ที่พร้อมเยียวยาผู้ป่วย และผู้ดูแลไปพร้อมๆ กัน ให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้
“ที่นี่เป็น Healing Environment มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีเพื่อนบ้านที่ผ่านประสบการณ์หนักมาก่อน ที่สามารถให้คำแนะนำกันได้”
- นายแพทย์ ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

ลงทะเบียน
รับข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียน