แพ็กเกจฟื้นฟูดู แลระยะสั้น (Short-term Package)

Short-term Package

แพ็กเกจการดูแลระยะสั้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้สูงวัย ที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 คืนเป็นต้นไป โดยจัดเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล รวมถึงการรับฝากดูแลผู้สูงวัยแบบรายวัน (Day Care) สำหรับลูกหลานที่ไม่สะดวกดูแลในช่วงกลางวัน เพื่อลดความกังวลของลูกหลาน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล ให้ผู้สูงวัยมีความสุขและปลอดภัยเสมือนอยู่บ้าน

Day Care Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายและประเมินแรกรับ โดยแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัดหรือพยาบาลวิชาชีพ
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ (กลางวัน)
 • อาหารว่างช่วงบ่าย 1 มื้อ (บ่าย)
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

2,000 บาท/ไป-กลับ

(08.00 – 17.00 น.)

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

Refreshing Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายและประเมินแรกรับ โดยแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
 • ธรรมชาติบำบัด
 • กิจกรรมทางศาสนา (ใส่บาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 1 ครั้ง
 • อาหารทั่วไป หรือ อาหารทางสายยาง 3 มื้อ
 • อาหารว่าง 2 มื้อ
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

3,500 บาท/2 วัน 1 คืน

Check in – Check out 12.00 – 13.00 น.

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

Relaxation Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายและประเมินแรกรับ โดยแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
 • ธรรมชาติบำบัด
 • กิจกรรมทางศาสนา (ใส่บาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
 • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 2 ครั้ง
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 2 ครั้ง
 • อาหารทั่วไป หรือ อาหารทางสายยาง 8 มื้อ
 • อาหารว่าง 6 มื้อ
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

13,000 บาท/4 วัน 3 คืน

Check in – Check out 12.00 – 13.00 น.

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

Revitalize Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายและประเมินแรกรับ โดยแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
 • ธรรมชาติบำบัด
 • กิจกรรมทางศาสนา (ใส่บาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
 • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 3 ครั้ง
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 3 ครั้ง
 • อาหารทั่วไป หรือ อาหารทางสายยาง 17 มื้อ
 • อาหารว่าง 12 มื้อ
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

25,000 บาท/7 วัน 6 คืน

Check in – Check out 12.00 – 13.00 น.

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

 • ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
 • ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
 • อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
 • เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
 • บริการรับ-ส่งโดยรถตู้รองรับรถเข็น ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณทล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)
การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
 • พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
 • ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
 • พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร
โทร. 02-078-5777
Line: @jinwellbeing

Day Care Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายและประเมินแรกรับ โดยแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัดหรือพยาบาลวิชาชีพ
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ (กลางวัน)
 • อาหารว่างช่วงบ่าย 1 มื้อ (บ่าย)
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

2,000 บาท/ไป-กลับ

(08.00 – 17.00 น.)

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

Refreshing Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายและประเมินแรกรับ โดยแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
 • ธรรมชาติบำบัด
 • กิจกรรมทางศาสนา (ใส่บาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 1 ครั้ง
 • อาหารทั่วไป หรือ อาหารทางสายยาง 3 มื้อ
 • อาหารว่าง 2 มื้อ
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

3,500 บาท/2 วัน 1 คืน

Check in – Check out
12.00 – 13.00 น.

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

Relaxation Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายและประเมินแรกรับ โดยแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
 • ธรรมชาติบำบัด
 • กิจกรรมทางศาสนา (ใส่บาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
 • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 2 ครั้ง
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 2 ครั้ง
 • อาหารทั่วไป หรือ อาหารทางสายยาง 8 มื้อ
 • อาหารว่าง 6 มื้อ
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

13,000 บาท/4 วัน 3 คืน

Check in – Check out
12.00 – 13.00 น.

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

Revitalize Package

บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
กรุณาคลิกเครื่องหมาย เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตรวจร่างกายและประเมินแรกรับ โดยแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
 • ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
 • ธรรมชาติบำบัด
 • กิจกรรมทางศาสนา (ใส่บาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
 • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 3 ครั้ง
 • โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 3 ครั้ง
 • อาหารทั่วไป หรือ อาหารทางสายยาง 17 มื้อ
 • อาหารว่าง 12 มื้อ
 • ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง

25,000 บาท/7 วัน 6 คืน

Check in – Check out
12.00 – 13.00 น.

*ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าบริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

 • ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
 • ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
 • อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
 • เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
 • บริการรับ-ส่งโดยรถตู้รองรับรถเข็น ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณทล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)
การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
 • พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
 • ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
 • พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร
โทร. 02-078-5777
Line: @jinwellbeing