แพ็กเกจฟื้นฟูดู แลระยะสั้น (Short-term Package)

Short Term Package

แพ็กเกจการดูแลระยะสั้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้สูงวัย ที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เริ่มต้นตั้งแต่ 2 คืนเป็นต้นไป โดยจัดเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล รวมถึงการรับฝากดูแลผู้สูงวัยแบบรายวัน (Day Care) สำหรับลูกหลานที่ไม่สะดวกดูแลในช่วงกลางวันเพื่อลดความกังวลของลูกหลานโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล ให้ผู้สูงวัยมีความสุขและปลอดภัยเสมือนอยู่บ้าน
โทร. 02-078-5777
เพิ่มเพื่อน [email protected]

รายละเอียดแพ็กเกจและการบริการ

*ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมงทุกแพ็กเกจ
  • ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
  • ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
  • อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
  • เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
  • บริการรับ-ส่งโดยรถตู้รองรับรถเข็น ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณทล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)
การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
  • พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
  • ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
  • พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร