จิณณ์เวลเนส…การออกแบบเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาวะที่ดี เฉพาะแต่ละบุคคล

Jin Wellness  คืออะไร?

คือเวชศาสตร์ชะลอวัย คือศาสตร์ที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่เคยดีอยู่เดิมให้ยืนยาว หรือคงสภาพ หรือให้ดีขึ้น…Wellness คือการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณให้ยืนยาว สามารถทำอะไรต่อไปได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ด้วยแนวคิดสุขภาพที่ดีต้องปรับสมดุลร่างกายและจิตใจภายในสู่ภายนอก ใช้หลักความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (Body, Soul, Spirit) เป็นการนำศาสตร์ธรรมชาติบำบัดมาผสมผสานกับแพทย์ทางเลือก ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อออกแบบโปรแกรม และกิจกรรมเพื่อป้องกัน และชะลอความเสื่อมจากโรคภัย แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)

จิณณ์เวลเนส…การออกแบบเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาวะที่ดี เฉพาะแต่ละบุคคล

Jin Wellness  คืออะไร?
คือเวชศาสตร์ชะลอวัย คือศาสตร์ที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่เคยดีอยู่เดิมให้ยืนยาว หรือคงสภาพ หรือให้ดีขึ้น…Wellness คือการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณให้ยืนยาว สามารถทำอะไรต่อไปได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ด้วยแนวคิดสุขภาพที่ดีต้องปรับสมดุลร่างกายและจิตใจภายในสู่ภายนอก ใช้หลักความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (Body, Soul, Spirit) เป็นการนำศาสตร์ธรรมชาติบำบัดมาผสมผสานกับแพทย์ทางเลือก ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อออกแบบโปรแกรม และกิจกรรมเพื่อป้องกัน และชะลอความเสื่อมจากโรคภัย แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)

ทำไม Jin Wellness
แตกต่างจากที่อื่น

  • เป็น Wellness ที่อยู่ในบ้าน ไม่ต้องเดินทาง
  • ไม่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทึบๆ อีกต่อไปเพราะที่นี่ คุณจะอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียว แบบ Outdoor
  • ไม่ต้องรีบคุยกับหมอเพราะคนรอคิว ที่นี่ เราคุยกัน เราเทคแคร์กัน คุณไม่ใช่แค่คนไข้ แต่คุณคือคนที่เราต้องดูแล

ทำไม Jin Wellness
แตกต่างจากที่อื่น

  • เป็น Wellness ที่อยู่ในบ้าน ไม่ต้องเดินทาง
  • ไม่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทึบๆ อีกต่อไปเพราะที่นี่ คุณจะอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียว แบบ Outdoor
  • ไม่ต้องรีบคุยกับหมอเพราะคนรอคิว ที่นี่ เราคุยกัน เราเทคแคร์กัน คุณไม่ใช่แค่คนไข้ แต่คุณคือคนที่เราต้องดูแล

ทำไม Jin Wellness
แตกต่างจากที่อื่น

  • เป็น Wellness ที่อยู่ในบ้าน ไม่ต้องเดินทาง
  • ไม่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทึบๆ อีกต่อไปเพราะที่นี่ คุณจะอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียว แบบ Outdoor
  • ไม่ต้องรีบคุยกับหมอเพราะคนรอคิว ที่นี่ เราคุยกัน เราเทคแคร์กัน คุณไม่ใช่แค่คนไข้ แต่คุณคือคนที่เราต้องดูแล