ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่แตกต่างด้วยสิทธิประโยชน์หลากหลายจาก ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

Revitalize Card​

ฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยบัตรกำนัลแทนเงินสด สำหรับบริการตรวจรักษาและการดูแล พร้อมส่วนลดที่โรงพยาบาลในเครือ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Energize Card

เสริมสร้างและดูแลสุขภาพ ด้วยบัตรกำนัลแทนเงินสด สำหรับบริการตรวจรักษาและการดูแล พร้อมส่วนลดที่โรงพยาบาลในเครือ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
สิทธิประโยชน์ THG Privilege

**เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล

1. บัตรกำนัลนี้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. บัตรกำนัลนี้ใช้แทนเงินสดสำหรับผู้รับบริการครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบริการอื่น หรือแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
3. กรุณาสำรองนัดหมายเพื่อรับบริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
4. กรุณาแสดงบัตรกำนัลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
5. บัตรกำนัลเงินสดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นได้
6. หากผู้ถือบัตรกำนัลมีประกันสุขภาพ สามารถชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรนี้ก่อน จากนั้นนำใบเสร็จของโรงพยาบาลไปเบิกจ่ายกับบริษัทประกันได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขยายอายุบัตรกำนัล
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีบัตรสมาชิก/บัตรกำนัลสูญหาย ชำรุด กรุณาแจ้งศูนย์ข้อมูลสมาชิกบัตร THG Privilege โทร. 02 078 5777 กด 3
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.