ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่แตกต่าง
ด้วยสิทธิประโยชน์หลากหลายจาก
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด​

Revitalize Card​

ฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยบัตรกำนัลแทนเงินสด สำหรับบริการตรวจรักษาและการดูแล พร้อมส่วนลดที่โรงพยาบาลในเครือ (โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา, โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ) รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Energize Card

เสริมสร้างและดูแลสุขภาพ ด้วยบัตรกำนัลแทนเงินสด สำหรับบริการตรวจรักษาและการดูแล พร้อมส่วนลดที่โรงพยาบาลในเครือ (โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา, โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ) รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
สิทธิประโยชน์ THG Privilege

**เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล

1. บัตรกำนัลนี้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. บัตรกำนัลนี้ใช้แทนเงินสดสำหรับผู้รับบริการครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบริการอื่น หรือแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
3. กรุณาสำรองนัดหมายเพื่อรับบริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
4. กรุณาแสดงบัตรกำนัลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
5. บัตรกำนัลเงินสดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นได้
6. หากผู้ถือบัตรกำนัลมีประกันสุขภาพ สามารถชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรนี้ก่อน จากนั้นนำใบเสร็จของโรงพยาบาลไปเบิกจ่ายกับบริษัทประกันได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขยายอายุบัตรกำนัล
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีบัตรสมาชิก/บัตรกำนัลสูญหาย ชำรุด กรุณาแจ้งศูนย์ข้อมูลสมาชิกบัตร THG Privilege โทร. 02 078 5777 กด 3
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.