Pain Relief Program: Office Syndrome

Pain Relief I  ราคาปกติ 6,200 บาท พิเศษ 5,580 บาท
โปรแกรมลดปวดด้วยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound)
การรักษาด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง 1-3 MHz โดยคลื่นจะมีผลต่อเนื้อเยื่อ ช่วยทำให้กระบวนการอักเสบหายเร็วขึ้น ช่วยลดอาการปวด บวม เพิ่มความยืดหยุ่นแก่เนื้อเยื่อ และลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

 

Pain Relief II  ราคาปกติ 10,200 บาท พิเศษ 9,180 บาท
โปรแกรมลดปวดด้วยคลื่นกระแทก (Focused Shockwave)
การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ หรือคลื่นกระแทก เหมาะสำหรับอาการเจ็บปวดเรื้อรัง โดยการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการซ่อมแซมตนเอง โดยกระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บใหม่ เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนให้มาบริเวณดังกล่าว

 

Pain Relief I ราคาปกติ 11,200 บาท พิเศษ 10,080 บาท
โปรแกรมลดปวดด้วยเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser)
การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง แสงเลเซอร์จะทะลุผ่านผิวหนังเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อ ทำให้เนื้อเยื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงช่วยลดอาการปวด และอาการอักเสบได้ทันที

Neuro Program: Stroke/ Brain Problem

Neuro Program I  ราคาปกติ 8,200 บาท พิเศษ 7,380 บาท
โปรแกรมกายภาพบำบัดผู้ป่วยระบบประสาททางสมอง
การทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยระบบประสาททางสมอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะข้อยึดติดแข็งเกร็ง ภาวะกล้ามเนื้อฝ่อลีบจากการอ่อนแรง และป้องกันการนำไปสู่ภาวะติดเตียง เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว ฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด

 

Neuro Program II  ราคาปกติ 11,200 บาท พิเศษ 10,080 บาท
โปรแกรมกายภาพบำบัดผู้ป่วยระบบประสาทไขสันหลัง 
การทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยทางระบบประสาทไขสันหลัง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะข้อติด ภาวะกล้ามเนื้อฝ่อ ลีบจากการไม่ได้ใช้งาน เพื่อคงองศาการเคลื่อนไหว และป้องกันการนำไปสู่ภาวะติดเตียง ฝึกการทรงตัว ฝึกเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อเท่าที่ความสามารถผู้ป่วยทำได้ และฝึกเคลื่อนย้ายตัว เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด

Joint Mobility Program: Move Free

Post Operation (Hip & Knee)  ราคาปกติ 5,700 บาท พิเศษ 5,130 บาท
โปรแกรมทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด (ข้อเข่า ข้อสะโพก)
การทำกายภาพบำบัดภายหลังการผ่าตัด เพื่อเพิ่มหรือคงองศาการเคลื่อนไหว เพิ่มกล้ามเนื้อ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะการติดเชื้อที่ข้อ ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน และการเคลื่อนไหวที่ถูกวิธี ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

 

Move Free  ราคาปกติ 8,200 บาท พิเศษ 7,380 บาท
โปรแกรมลดข้อติด
การทำกายภาพบำบัดเพื่อลดภาวะข้อยึดติด เช่น ภาวะข้อไหล่ติด โดยนักกายภาพบำบัดจะทำการรักษา ด้วยการประคบความร้อน ร่วมกับการขยับ ดัด ดึงข้อต่อ และการยืดกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวให้มากขึ้น

* เป็นราคารวม 5 ครั้ง/ คอร์ส ใช้เวลาครั้งละ 40 – 60 นาที
** ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
*** เงื่อนไขการบริการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทร. 02 078 5777
www.jinwellbeing.com

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใคร