จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือ (Home Health Services) ด้วยการดูแลอย่างเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัย จาก ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
แพ็คเกจ Home Health Services

รายละเอียดการให้บริการ

  • ดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น ในเรื่องของการรับประทานอาหารและการให้ยาประจำตัวของผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยให้ครบทั้ง 3 มื้อ ไปจนถึงการชำระล้างร่างกาย รวมไปจนถึงการแต่งตัว เป็นต้น
  • ดูแลและช่วยเหลือด้านการพยาบาล
  • ดูแลและช่วยเหลือด้านอารมณ์ เช่น พูดคุยกับผู้สูงวัยที่มีอาการซึมเศร้า
  • มีกิจกรรมบำบัด และกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ ต่างๆ เพื่อพัฒนาอารมณ์ และพัฒนาด้านความจำ สำหรับผู้สูงวัย

รายละเอียดบริการบุคลากรทางการแพทย์

ทีมแพทย์ตรวจเยี่ยมประจำโครงการ
1 ครั้ง/สัปดาห์
กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพประจำวัน
ตามตารางกิจกรรม

รายละเอียดการบริการทั่วไป  

บริการอาหารหลัก
3 มื้อ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารว่าง
2 มื้อ (สาย/บ่าย)
บริการทำความสะอาดห้องพัก
2 ครั้ง/สัปดาห์
บริการซัก รีด
50 ชิ้น/เดือน
บริการ wifi ในห้องพัก
24 ชั่วโมง
บริการ concierge
24 ชั่วโมง
น้ำประปา/ไฟฟ้า
ราคารวมอยู่ในแพ็คเกจ
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือ (Home Health Services) ด้วยการดูแลอย่างเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัย จาก ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
แพ็คเกจ
Home Health Services
แพ็คเกจ Home Health Services

รายละเอียดการให้บริการ

  • ดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น ในเรื่องของการรับประทานอาหารและการให้ยาประจำตัวของผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยให้ครบทั้ง 3 มื้อ ไปจนถึงการชำระล้างร่างกาย รวมไปจนถึงการแต่งตัว เป็นต้น
  • ดูแลและช่วยเหลือด้านการพยาบาล
  • ดูแลและช่วยเหลือด้านอารมณ์ เช่น พูดคุยกับผู้สูงวัยที่มีอาการซึมเศร้า
  • มีกิจกรรมบำบัด และกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ ต่างๆ เพื่อพัฒนาอารมณ์ และพัฒนาด้านความจำ สำหรับผู้สูงวัย

รายละเอียดบริการบุคลากรทางการแพทย์

ทีมแพทย์ตรวจเยี่ยมประจำโครงการ
1 ครั้ง/สัปดาห์
กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพประจำวัน
ตามตารางกิจกรรม

รายละเอียดการบริการทั่วไป  

บริการอาหารหลัก
3 มื้อ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารว่าง
2 มื้อ (สาย/บ่าย)
บริการทำความสะอาดห้องพัก
2 ครั้ง/สัปดาห์
บริการซัก รีด
50 ชิ้น/เดือน
บริการ wifi ในห้องพัก
24 ชั่วโมง
บริการ concierge
24 ชั่วโมง
น้ำประปา/ไฟฟ้า
ราคารวมอยู่ในแพ็คเกจ

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใคร

Jin concept

JIN WELLBEING COUNTY

บ้านหลังใหม่…มีหมออยู่ในบ้าน

“เราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยสุขภาวะที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาใครไปจนถึงอายุ 80”

แนวคิดสำหรับ Generation ใหม่ ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกอย่างน้อย 30 ปีหลังเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร
อยู่ที่ไหน…
ที่ๆ ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่ๆ มีหมออยู่ในบ้าน มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมมีสิ่งต่างๆ ที่พร้อมฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้รู้สึกมีความสุข และมีคุณค่าอยู่เสมอ
อยู่อย่างไร?
อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน คุยภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือกัน อยู่ในที่ๆ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ๆ ตื่นมาอย่างสดชื่นมีความสุขในทุกๆ วัน…

Jin concept

JIN WELLBEING COUNTY

บ้านหลังใหม่…มีหมออยู่ในบ้าน

“เราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยสุขภาวะที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาใครไปจนถึงอายุ 80”

แนวคิดสำหรับ Generation ใหม่ ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกอย่างน้อย 30 ปีหลังเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร
อยู่ที่ไหน…
ที่ๆ ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่ๆ มีหมออยู่ในบ้าน มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมมีสิ่งต่างๆ ที่พร้อมฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้รู้สึกมีความสุข และมีคุณค่าอยู่เสมอ
อยู่อย่างไร?
อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน คุยภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือกัน อยู่ในที่ๆ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ๆ ตื่นมาอย่างสดชื่นมีความสุขในทุกๆ วัน…

Jin concept

JIN WELLBEING COUNTY

บ้านหลังใหม่…มีหมออยู่ในบ้าน

“เราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยสุขภาวะที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาใครไปจนถึงอายุ 80”

แนวคิดสำหรับ Generation ใหม่ ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกอย่างน้อย 30 ปีหลังเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร
อยู่ที่ไหน…
ที่ๆ ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่ๆ มีหมออยู่ในบ้าน มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมมีสิ่งต่างๆ ที่พร้อมฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้รู้สึกมีความสุข และมีคุณค่าอยู่เสมอ
อยู่อย่างไร?
อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน คุยภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือกัน อยู่ในที่ๆ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ๆ ตื่นมาอย่างสดชื่นมีความสุขในทุกๆ วัน…

Jin services

บริการครบวงจร เพื่อสุขภาพที่ดี
ทั้งร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ

READ MORE

Jin services

บริการครบวงจร…
เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย ใจ
และจิตวิญญาณ

Jin services

บริการครบวงจร…
เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย ใจ
และจิตวิญญาณ

Living at Jin

อยู่บ้านหลังใหญ่ ที่มีหมออยู่ในบ้าน

READ MORE

Living at Jin

อยู่บ้านหลังใหญ่
ที่มีหมออยู่ในบ้าน

READ MORE

Living at Jin

อยู่บ้านหลังใหญ่
ที่มีหมออยู่ในบ้าน

READ MORE

Active Living

ที่จิณณ์ สังคมคุณภาพเพื่อเพิ่มพลังชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่าในทุกๆ วัน ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นทุกตารางนิ้ว

READ MORE

Living with our Services

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลทุกชีวิตที่นี่ด้วยบริการแบบครบวงจร ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด…

READ MORE

Active Living

ที่จิณณ์ สังคมคุณภาพเพื่อเพิ่มพลังชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่าในทุกๆ วัน ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นทุกตารางนิ้ว

READ MORE

Living with our Services

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลทุกชีวิตที่นี่ด้วยบริการแบบครบวงจร ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด…

READ MORE