ฟิตเนสเพื่อสุขภาพสำหรับทุกวัย นพ.อี๊ด ลอประยูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา