Bosu Ball (Balance Training By Bosu)

ออกกำลังกายบนลูกบอลครึ่งซีก เพื่อฝึกการสร้างความหนาแน่นของมวลกระดูก กล้ามเนื้อ และเน้นสร้างกล้ามเนื้อชั้นลึกบริเวณแกนลำตัว (Core Muscle) ที่ใช้สำหรับพยุงลำตัว รักษาสมดุลร่างกาย โดยอาศัยแรงแนวดิ่ง (นิวตัน) เพิ่มการทรงตัวขณะยืนและเดิน ลดความเสี่ยงการพลัด ตก หกล้ม (Reduce Fall Factor) กระตุ้นประสาทรับความรู้สึก ในข้อต่อ (Propioceptive Sense) และการเรียนรู้ ปรับตัว ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ขณะใช้งาน

พัฒนาด้าน: Balance, Muscle & Bone
 • เสริมสร้างกล้ามเนื้อพยุงร่างกาย

 • กระตุ้นประสาทสัมผัสของข้อต่อ (Propioceptive Sense) ที่ใช้ในการรับน้ำหนัก เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก

 • ลดความเสี่ยงต่อการล้ม ในผู้สูงอายุ ซึ่งมักจะเกิดภาวะกระดูกหัก บริเวณข้อสะโพก

วิ่งเพื่อสุขภาพ (Running)

เริ่มต้นด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ อบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการวิ่ง เริ่มด้วยการวิ่งเหยาะๆ ก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้น ให้อัตราการเต้นหัวใจอยู่ประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาที (วิ่งเพื่อสุขภาพ)
 • เสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ

 • กระตุ้นประสาทสัมผัสของข้อต่อ (Propioceptive Sense) ที่ใช้ในการรับน้ำหนัก เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก

 • เพิ่มมวลกระดูก (ความหนาแน่น)

 • เพิ่มระดับการใช้พลังงาน

 • เพิ่ม HDL (ไขมันดี) ลด ​LDL (ไขมันเลว)

พัฒนาด้าน: Muscle & Bone Heart Respiratory

Functional Training (การออกกำลังกายหลายมัดกล้ามเนื้อ)

เป็นการฝึกการพัฒนาร่างกายเพื่อให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่การพัฒนาเฉพาะส่วนอย่างการยกน้ำหนักทั่วไป แต่การออกกำลังกายแบบการเคลื่อนไหวหลายทิศทาง ทำให้ข้อต่อเคลื่อนไหวและรักษาความมั่นคงได้ดี ช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพมาก
 • ช่วยพัฒนาเรื่องการเคลื่อนไหว

 • เน้นสร้างความมั่นคงของข้อต่อ

 • ลดโอกาสบาดเจ็บในระหว่างเล่นกีฬา

 • ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานเพราะเป็น Aerobic Exercise

 • เพิ่มความแข็งแรงและความทนทานให้กล้ามเนื้อ เพราะเป็น Muscular Strength และ Endurance

พัฒนาด้าน: Muscle Heart

Qi Gong / ชี่กง

ออกกำลังกายแบบชี่กง เป็นการฝึกระบบหายใจแบบเป็นจังหวะ พร้อมกระบวนท่าของชี่กง 18 ท่า เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาระบบประสาท อีกทั้งฝึกสมองเพิ่มทักษะการจำ สมาธิ และเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ
 1. การเคลื่อนไหว ไม่เกิดแรงกระแทกเข้าสู่ข้อต่อมากเกินไป
 2. ซึ่งเหมาะในผู้สงอายุ ที่มีความเสี่ยงภาวะข้อเสื่อม
 • ควบคุมการหายใจเข้าออกเพื่อฝึกลมปราณขณะเคลื่อนไหว ซึ่ง “ชี่” นั้นแปลว่า ลมปราณ หรือ พลังงาน ฝึกชี่กงจึงช่วยพัฒนาระบบ Respiratory หรือที่เรียกกันว่าฝึกการหายใจเต็มปอด

 • การทำงานโดยรวมของสมอง คือ “การรับข้อมูล” “การประมวลผล” และ “การตอบสนอง การจดจำท่า การเคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวา ขึ้นลง เป็นการพัฒนาเรื่องสมอง

 • ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น กลมกลืน และ มีประสิทธิภาพ ทั้ง 18 กระบวนท่าของชี่กงเป็นการประสานสอดคล้องระหว่างตา-มือ-เท้า เป็นการฝึกระบบประสาท (Eye hand Co-Ordination)

พัฒนาด้าน: Neuro,Brain & Respiratory

Aquatic Exercise (Hydro Program1) / ออกกำลังกายในน้ำ

ออกกำลังกายในน้ำโดยอาศัยหลักของการแรงลอยตัว แรงต้าน เพื่อฝึกการทรงตัว (ป้องกันการล้ม) อีกทั้งใช้น้ำเป็นแรงต้านช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Skeleton Muscle) กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต จากแรงกดของน้ำรอบๆ ตัว ขณะเคลื่อนไหว
 • ใช้ประโยชน์จากแรงต้าน และแรงส่งของน้ำขณะเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จากการออกท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆ

 • ใช้ Noodle Foam เพื่อเพิ่ม Resistance และอาศัยน้ำเป็นแรงต้าน

 • ฝึกกล้ามเนื้อการทรงตัวในน้ำ หรือการทรงตัวด้วยขาเพียงข้างเดียว

 • ใช้แรงลอยตัวของน้ำเพื่อพยุงน้ำหนัก ลดแรงกดในข้อต่อต่างๆ

 • พัฒนากลุ่มกล้ามเนื้อพยุงลำตัว (Multifidus, Diaphragm, Pelvic Floor, Transversus Abdominis)

พัฒนาด้าน: Muscle & Balance

Circuit Training / ออกกำลังกายแบบสถานี

คือการออกกำลังระหว่าง Strength Training Exercise ผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบ Aerobic Exercise ซึ่งการออกกำลังกายแบบ Circuit Training จะทำให้ออกกำลังกายได้ใช้ทุกสัดส่วนของร่างกาย เรียกได้ว่าครบส่วน ทั้งได้ฝึกความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ที่สำคัญยังกระตุ้นการทำงานของหัวใจ และระบบการไหลเวียนของเลือดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การออกกำลังกายหลายๆ ท่า โดยฝึกต่อเนื่องกัน

 • เน้น! พักให้น้อย ช่วยให้หัวใจเต้นแรงต่อเนื่อง (สร้างความแข็งแรงของหัวใจ)

 • ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานได้ขีดสุดด้วยท่าออกกำลังกายพื้นฐาน

 • ดีต่อสุขภาพหัวใจ

 • ลดไขมันส่วนเกิน (ในกล้ามเนื้อ)

พัฒนาด้าน: Muscle Strength

Gym Ball / ออกกำลังกายกับลูกบอล

Fit Ball เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับการยืดกล้ามเนื้อ หรือการเสริมสร้างการออกกำลังกายทั้งแบบเคลื่อนไหวและการเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อฝึกการทรงตัวและการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชั้นลึก (แกนกลางลำตัว) ไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องบน ท้องล่าง ต้นขา น่อง แขน ก้น สะโพก ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลายๆ ส่วนที่สัมพันธ์
 • สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จากการออกท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆ

 • ใช้ลูกบอลเป็นตัวประคองในแต่ละอิริยาบทของการเคลื่อนที่

 • เพิ่มสมรรถภาพด้านความมั่นคงของลำตัว (Core stabilization)

 • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 • เพิ่มมุมองศาของโครงสร้างที่เหมาะสมรวมถึงเป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานของระบบประสาท สมองและอวัยวะต่างๆ แขน ขา ลำตัว

 • ต้องควบคุมทำงานประสานกัน

พัฒนาด้าน: Muscle Strength

Stretching Class (คลาสยืดเหยียด)

ออกกำลังกายเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ, เพิ่มมุมองศาการทำงานของข้อต่อ (Rang of Motion) เน้นสร้างความยืดหยุ่นหรือเพิ่มความอ่อนตัวของร่างกาย สามารถเน้นเฉพาะมัดได้ (Sequence of  Movement)
 • ใช้ Band Resistance ช่วยในการยืดเหยียดโดยอาศัยแรงของผู้ออกกำลังกายเป็นตัวกำหนดความหนัก

 • ใช้วิธีการค้างท่า (Hold) เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ

พัฒนาด้าน: Flexibility Muscle