“คือ Generation ที่อายุไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต แม้จะอายุ 80 ก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างปกติมากที่สุด…นี่คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุด”
“คือ Generation ที่ไม่ต้องพึ่งพาใครให้นานที่สุด โดยมีการเตรียมการและการวางแผนที่ดี คนที่เริ่มตั้งคำถามกับชีวิตว่า จะอยู่อย่างไร จะดำเนินชีวิตที่เหลือต่อไปอย่างไร และจะวางแผนอย่างไร เพื่อไม่ต้องพึ่งพาใคร เป็นตัวของคุณเอง ดำเนินชีวิตด้วยรอยเท้า มันสมอง และแรงกายของคุณ สามารถพาชีวิตของคุณไปให้ไกลที่สุด เท่าที่คุณวางแผนไว้”
“ดีที่สุดในจุดที่ตัวเองเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอายุ หน้าที่การงาน สุขภาพร่างกายและจิตใจ ต้องไม่เป็นอุปสรรค มีแรงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดีๆ อย่างมีคุณค่า”
Generation Wellbeing คือใคร?
“คือ Generation ที่อายุไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต แม้จะอายุ 80 ก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างปกติมากที่สุด…นี่คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุด”
“คือ Generation ที่ไม่ต้องพึ่งพาใครให้นานที่สุด โดยมีการเตรียมการและการวางแผนที่ดี คนที่เริ่มตั้งคำถามกับชีวิตว่า จะอยู่อย่างไร จะดำเนินชีวิตที่เหลือต่อไปอย่างไร และจะวางแผนอย่างไร เพื่อไม่ต้องพึ่งพาใคร เป็นตัวของคุณเอง ดำเนินชีวิตด้วยรอยเท้า มันสมอง และแรงกายของคุณ สามารถพาชีวิตของคุณไปให้ไกลที่สุด เท่าที่คุณวางแผนไว้”

 

“ดีที่สุดในจุดที่ตัวเองเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอายุ หน้าที่การงาน สุขภาพร่างกายและจิตใจ ต้องไม่เป็นอุปสรรค มีแรงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดีๆ อย่างมีคุณค่า”