บรรยากาศภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ โอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวกว่า 50% ให้ความอบอุ่น ร่มรื่น เสมือนอยู่บ้าน