บริการทางการแพทย์และพยาบาลให้คำปรึกษาและดูแลผู้สูงวัยตลอด 24 ชม.