ห้องพักผู้ป่วย (Deluxe room) จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน