เรา “อยู่บ้าน” ที่โรงพยาบาล เพื่อคุณ
ELDERLY PROTECTION ZONE

ในภาวะโรคระบาด ผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง มีความเสี่ยงสูง หากสมาชิกในครอบครัวของคุณยังต้องออกนอกบ้าน หรือตัวคุณเองยังต้องไปโรงพยาบาลเป็นประจำ
เพื่อลดความเสี่ยงของการรับเชื้อของผู้สูงวัย โรงพยาบาลธนบุรีบูรณามีมาตรการในการปกป้องผู้ป่วย ด้วยพื้นที่ Elderly Protection Zone ดูแลรักษาผู้สูงวัย เพื่อให้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ อุ่นใจในสถานที่ที่ปลอดภัย ในบรรยากาศเสมือนบ้าน ในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพียง 15 นาทีจากสนามบินดอนเมือง

มาตรการปกป้องผู้สูงวัย

 • แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยผ่านการตรวจโรค COVID-19 และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมงแม้ออกเวร
 • สถานที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่พลุกพล่าน
 • มีการตรวจสอบและคัดกรองผู้เข้า – ออกโครงการอย่างเข้มงวด
 • พนักงานของโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการกักตัวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหอผู้ป่วยอย่างเด็ดขาด
 • ทางโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่สำหรับเข้าเยี่ยมโดยยึดหลัก Social Distancing

ราคาเริ่มต้น 100,000 บาทต่อเดือน

บริการดูแลผู้สูงวัยใน Elderly Protection Zone

 • ค่าห้องประเภท Deluxe พื้นที่ 40 ตารางเมตร
 • ค่าบริการและการพยาบาลดูแลกิจวัตรประจำวัน
 • แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ ดูแลสุขภาพ และการรับประทานยา เชื่อมโยงการรักษากับแพทย์ประจำตามคำแนะนำ
 • กิจกรรมออกกำลังกายประจำตามหลักนักวิทยาศาสตร์กีฬา
 • บริการซักรีดเสื้อผ้า
 • บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ
 • การตรวจโรค COVID – 19 ก่อนเข้า Admit ในโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
CALL NOW
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

บ้านหลังใหม่ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิต

ความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อตั้งแต่ย้ายเข้ามา คุณพ่อเริ่มยิ้ม และหัวเราะ จากที่เราไม่เห็นจุดนี้มานานมากแล้วตั้งแต่คุณพ่อเริ่มป่วย
พิเศษ!! ในช่วงโรคไวรัสโคโรนาระบาด Immunity Boosting Package กระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงวัย
 • Immunity Checkup (การตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย)
 • Chest Compression (การประคบปอดเพื่อเสริมความแข็งแรงของทางเดินหายใจ)
 • Remedy for Flu Prevention (สารสกัดสมุนไพรเพื่อป้องกันไข้หวัด)
 • อาหารเมนูพิเศษสำหรับเพิ่มภูมิต้านทาน จำนวน 14 วัน
ราคาพิเศษเพียง 23,000 บาท

หมายเหตุ:
*ราคาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 8 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563
** เงื่อนไขการบริการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ราคาของค่าบริการขึ้นอยู่กับอาการและเงื่อนไขของผู้ป่วย ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากแพทย์เฉพาะทาง

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม