บรรยากาศกิจกรรม Customer Experience Wellness Retreat Program ครั้งที่ 3
3 Days 2 Nights
19 – 21 มีนาคม 2564
ที่ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
คุณจะได้รับความผ่อนคลายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยเน้นการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม (Body, Soul, Spirit) ซึ่งจะเน้นให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆ มิติ