Customer Experience Wellness Retreat Program 18-19 March 2023

.

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ เชิญกลุ่มลูกค้าที่สนใจกว่า 50 ท่าน มาสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Body, Soul, Spirit) ที่จัดเต็มตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  ภายใต้คอนเซปต์ Relax Retreat Restart เน้นกิจกรรมที่ให้กลุ่มผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุก ๆ มิติ ได้แก่  
.

  • การตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น พร้อมรับคําปรึกษากับแพทย์ประจําโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
  • สปาและทรีตเมนต์ ที่จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์และคลายเส้นที่เครียดตึงลงได้ 
  • การออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ จากโค้ชที่มีทักษะเฉพาะด้าน เช่น ออกกําลังกายในสระน้ำ (Hydro Exercise) , เต้นซุมบ้า (Zumba), ฝึกโยคะ (Yoga) หรือ ชี่กง (QiGong)  
  • กิจกรรมสันทนาการที่มีความพิเศษ คือ ศิลปะบําบัด (Art therapy) และ ดนตรีบําบัด (Music Therapy) ที่ช่วยปรับสมดุลจากภายในสู่ภายนอก รักษาและฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
  • การจัดอบรมให้ความรู้จากคุณหมอในหัวข้อ “การออกกำลังกายในผู้สูงวัย” โดย  กภ.สุรศักดิ์  จิระพรชัย ผู้จัดการแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และหัวข้อ  “สุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัย” โดย คุณหมออ้อม – พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้อำนวยการศูนย์จิณณ์ เวลเนส เซ็นเตอร์  โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 
  • แนะนำโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ โดยคุณยุพิน หัตถี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ธนบุรี เวลบีอิ้ง บอกเล่าวิสัยวิศัยทัศน์ของการริเริ่มโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคนวัยเกษียณอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย 
  • เข้าครัวทำเมนูเพื่อสุขภาพ ‘ยำเส้นบุกเห็ดรวม’  โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านหลักโภชนาการ 
  • การเยี่ยมชม จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สัมผัสกับบรรยากาศจริงในโครงการฯ และ การเก็บผักสวนครัวออกแกนิคกใน Jin Wellbeing Farm ดื่มด่ำกับธรรมชาติและต้นไม้อย่างเต็มที่ 

.

.

สนใจเข้าชมโครงการ Jin Wellbeing County
Tel: 02-078-5777
Line: @jinwellbeing | https://lin.ee/f7JBkDb
Website: https://www.jinwellbeing.com