กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกบ้านภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ “กิจกรรมธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้” โดยลูกบ้านสามารถปลูกพืชผักเพื่อนำไปประกอบอาหารได้ที่บริเวณพื้นที่ด้านหลังของโครงการ ซึ่งได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการปลูกพืชผักสวนครัว