“กิจกรรมออกกำลังกายในน้ำและเก็บพืชผักสวนครัว ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง ฟาร์ม”
กิจกรรมออกกำลังกายในน้ำเหมาะสำหรับผู้สูงวัยและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ที่จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ผู้สูงวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายได้เป็นประจำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกบ้านภายในโครงการฯ