“เปิดผัสสะและโอบรับความงามของสีสันในธรรมชาติไว้ในตัวเรา ”
กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกบ้านภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
โดยกิจกรรมนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งในการประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อค้นหาเบื้องลึกของจิตใจ โดยลูกบ้านของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นประจำ ซึ่งผู้สอนจะเลือกใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการบำบัดรักษาทั้งทางด้านร่างกาย และ จิตใจ พร้อมฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น