กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกบ้านภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
โดยกิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้ลูกบ้านได้ประชันฝีมือในการทำอาหาร ซึ่งนำวัตถุดิบที่ปลูกใน จิณณ์ เวลบีอิ้ง ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มออร์แกนิค จึงมั่นใจได้ว่า วัตถุดิบมีความสะอาด ปลอดภัย และเหมาะกับผู้คนที่รักสุขภาพ
กิจกรรมดีๆแบบนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับลูกบ้านในโครงการฯ