เปลี่ยนมุมมองใหม่... เมื่อพ่อแม่อยู่สถานที่ดูแลผู้สูงวัย คือความกตัญญู ในรูปแบบหนึ่ง

เมื่อพูดถึง “สถานที่ดูแลผู้สูงวัย” ด้วยพื้นฐานวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบทอดมานานในเรื่องความกตัญญู การเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูจนเติบโตเป็นสิ่งสำคัญ การส่งพ่อแม่ให้อยู่สถานที่ดูแลผู้สูงวัยดูแล อาจสร้างความรู้สึกเชิงลบหรือสื่อถึงความไม่กตัญญู
ปัจจุบันวิถีชีวิตของในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยภาระหน้าที่ และรูปแบบของงาน ที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ลูกหลานต้องไปเรียนหนังสือ ทำให้หลายคนไม่มีเวลามากพอที่จะอยู่ดูแลผู้สูงวัยที่บ้าน สิ่งที่ทำได้คือให้ผู้สูงวัยอยู่บ้านเพียงลำพังหรือจ้างคนมาดูแล การเลือกที่จะดูแลพ่อแม่หรือผู้สูงวัยด้วยตัวเองอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไป
การปรับเปลี่ยนมุมมองและทำความเข้าใจว่า “การฝากพ่อแม่ที่สถานที่ดูแลผู้สูงวัย ไม่ใช่การปล่อยปละละเลย” เราสามารถไปส่งตอนเช้าและรับกลับในช่วงเย็น หรือฝากไว้ในช่วงที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งในการดูแลผู้สูงวัย
การดูแลผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด ดังนั้นการเลือกสถานที่ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ถือเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณ การเลือกสถานที่ดูแลผู้สูงวัยควรให้ผู้สูงวัยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกสถานที่ เช่น การหาข้อมูลรายละเอียดหรือพาท่านเข้าเยี่ยมชมสถานที่และทำความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเชิงลบ ซึ่งในการเลือกสถานที่ที่ดีและมีมาตรฐานต้องประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้

1. สถานที่เน้นความปลอดภัยของผู้สูงวัยเป็นอันดับแรก ประตูห้องกว้างเป็นพิเศษเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวก ที่นั่งอาบน้ำพร้อมราวจับ กระเบื้องกันลื่น พร้อมเซ็นเซอร์ฉุกเฉินเมื่อมีอุบัติเหตุ ทุกจุดออกแบบเพื่อความอุ่นใจของทั้งผู้สูงวัยและลูกหลาน
2. บริการดูแลด้วยแพทย์และพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงวัย
3. สถานที่รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว บรรยากาศร่มรื่นสร้างความผ่อนคลาย ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพใจให้ผู้สูงวัย
4. มีกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะผู้สูงวัย เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ สมอง และความจำป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงมีกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

การดูแลพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้ามีผู้ช่วยมืออาชีพจะยิ่งดีมาก นอกจากจะช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยล้าได้แล้ว ยังอุ่นใจในเรื่องการบริการได้อีกด้วย ไม่ต้องเหนื่อยล้า จิตใจก็เบิกบาน พร้อมดูแลพ่อแม่ได้อย่างต่อเนื่อง
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เราสามารถตอบโจทย์สำหรับผู้สูงวัยที่เน้นการฟื้นฟูร่างกาย ให้บริการดูแลผู้ป่วยพักฟื้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 คืนเป็นต้นไป โดยจัดเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล รวมถึงการรับฝากดูแลผู้สูงวัยแบบรายวัน (Day Care) สำหรับลูกหลานที่ไม่สะดวกดูแลในช่วงกลางวัน เพื่อลดความกังวลของลูกหลาน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล ให้ผู้สูงวัยมีความสุขและปลอดภัยเสมือนอยู่บ้าน