เมื่อผู้สูงวัยในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การดูแลที่ถูกต้องและถูกวิธี เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับและภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่ตามมา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างไร...ไม่ให้ป่วยตาม
นอกจากนี้ครอบครัวใดที่ต้องดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยติดเตียงด้วยตนเอง ยิ่งต้องเพิ่มการดูแลด้านอารมณ์และจิตใจ เพราะผู้สูงวัยที่ติดเตียงมักมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ดูแลอย่างมาก
ดังนั้นผู้ดูแลต้องปรับบทบาทหน้าที่ของตนเองใหม่ เพื่อให้เวลากับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงไม่กระทบต่อสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่อันจะก่อให้เกิดภาวะเครียดตามมา
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มีแนวทางสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและดูแลสภาวะจิตใจของผู้ดูแลมาแนะนำ
  1. วางแผนการดูแลให้ดี เพื่อไม่ให้ภาระหน้าที่ตกแก่คนเพียงคนเดียวตลอดเวลา
  2. จ้างผู้ช่วยมาดูแลชั่วคราวในบางโอกาส เพื่อให้ผู้ดูแลหลักมีเวลาพักผ่อนหรือทำธุระส่วนตัว
  3. แบ่งหน้าที่ด้านต่างๆ ให้ญาติพี่น้องคนอื่นได้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน
  4. หาเวลาพักผ่อนทำกิจกรรม เพื่อผ่อนคลายความเครียด
  5. พูดคุยพบปะสังสรรค์ เข้าสังคม นอกจากบรรเทาความเครียดแล้วอาจได้รับคำแนะนำในการแก้ปัญหาของตนเองได้
  6. ดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ
  7. สำหรับบางกรณี อาจฝากผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง หากผู้ดูแลติดธุระหรือรู้สึกเกินกำลังแล้ว
.
ทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ อย่างครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนสูงวัยรุ่นใหม่อย่างมีคุณค่า เพียง 15 นาที จากสนามบินดอนเมือง
สนใจเข้าชมโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ คอนโดผู้สูงวัย
✆Tel: 02-078-5777