วันหัวใจโลก

โรคหัวใจในผู้สูงอายุ….มักเกิดจาก “ความเสื่อมภาพของหัวใจ”
โดยส่วนใหญ่จะเป็นความเสื่อมของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
ลูกหลานหรือผู้ดูแลผู้สูงวัย ควรหมั่นสังเกตอาการดังนี้
สัญญาณเตือนโรคหัวใจวัยสูงวัย
1. อาการเหนื่อยง่าย เวลาออกแรง
2. หอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้ต้องหนุนหมอนสูง
3. แน่นหน้าอก
4. ใจสั่น หน้ามืด เป็นลม
5. อาการที่ไม่เหมือนกับโรคหัวใจแต่เกิดจากโรคหัวใจ มักพบในผู้สูงวัยมากๆ หรือกลุ่มที่ป่วยนอนติดเตียง เช่น อ่อนเพลีย เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร โดยไม่รู้สาเหตุ เป็นต้น
สัญญาณเหล่านี้คือความผิดปกติ ควรพาผู้สูงวัยมาพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิฉัย เพื่อผู้สูงวัยจะได้มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงสมบูรณ์