วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เจ้าประคุณสมเด็จพระศากยมุนี (รัฐ ซาเรือน) สมาชิกเถรสภาในพระพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รองสมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา เจ้าอาวาสวัดมุนีสุวรรณสาคร กรุงพนมเปญ พร้อมคณะเสด็จประทับเป็นการส่วนพระองค์ ณ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ปทุมธานี เพื่อปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด และชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผกก.สตช.) ร่วมให้การต้อนรับ
โดยทางโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมผู้สูงอายุ และคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ เข้าถวายการตรวจสุขภาพแก่เจ้าประคุณสมเด็จพระศากยมุนี และให้การดูแลด้านสุขภาพตลอดการปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย
ในโอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระศากยมุนี (รัฐ ซาเรือน) ประทานพระวโรกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้เคารพเลื่อมใสในเจ้าพระคุณที่เฝ้าถวายถวายมาลัยเครื่องสักการะ ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มีเมตตาคุณมอบวัตถุมงคลให้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตแก่ได้เฝ้าถวายสักการะ และมีพระปฏิสันถารด้วยอย่างทั่วถึง
.
.
———————————————–
สนใจเข้าชมโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
✆Tel: 02-078-5777
Line: @jinwellbeing