จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ชวนเช็กสัญญาณเตือนของอาการ Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง เพราะถ้าหลอดเลือดแตก ตีบ หรืออุดตัน จะส่งผลทำให้เสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ ผู้สูงวัยและคนใกล้ชิดควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม หากพบว่าเริ่มมีอาการเข้าข่ายการเป็น Stroke ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน เพื่อการตรวจและวินิจฉัย ภายใน 4.5 ชม. นับจากที่เกิดอาการผิดปกติครั้งแรก
พบกับข้อมูลสาระสุขภาพดี ๆ จาก จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้ทุกสัปดาห์
———————————
สนใจเข้าชมโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
✆Tel: 02-078-5777
Line: @jinwellbeing