วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Elderly) ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้ความสำคัญกับคนวัยเกษียณ โดยพัฒนาที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงวัย ทั้งสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้สูงวัยอย่างครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย
.
———————————
Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทยเพื่อผู้สูงวัย
✆Tel: 02-078-5777
Line: @jinwellbeing