รู้หรือไม่ การเต้นรำ ฟังเพลง ช่วยลดความเสี่ยง “ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัย”
รู้หรือไม่ การเต้นรำ ฟังเพลง ช่วยลดความเสี่ยง “ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัย”
ปัญหาสุขภาพด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของผู้สูงวัย เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นสมองจะสั่งงานช้า ส่งผลต่อการทรงตัว ทำให้ไม่อยากขยับหรือเคลือนไหวซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการซึมเศร้า
การทำกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของร่างกายและเหมาะสมกับช่วงวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ
การเต้นลีลาศเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเคลื่อนไหวบำบัด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกาย ฟื้นฟูความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวการทรงตัวป้องกันการล้มในผู้สูงวัยได้
นอกจากการเต้นลีลาศจะเป็นการฝึกทรงตัวแล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เป็นผลดีต่อสุขภาพจิตใจและมีสมาธิ เสียงเพลงยังช่วยลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาและกลับมาสดใสอีกครั้ง