พบกับ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่งานวิชาการ SICMPH 2023 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
งานเสวนาวิชาการ SICMPH 2023 ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Information Innovation Integration โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยใหม่ทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข
Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อคนวัยเกษียณ พร้อมนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตระยะยาวอย่างมีความสุขและสุขภาพดี โดยนำเอาการดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการมาผนวกกับที่พักอาศัยที่ออกแบบมาสำหรับคนทุกวัย (Universal Design) พร้อมทั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพตามไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย
สนใจเข้าชมโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
✆Tel: 02-078-5777
Line: @jinwellbeing