ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาในระยะเวลา-1-เดือน-ผู้ป่วยภาวะติดเตียงเพศชาย