จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ และ รพ.ธนบุรีบูรณา ได้รับเกียรติต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา (Parliamentary Committee for Health of the National Assembly of Kenya) และเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance Fund: NHIF) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่เป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นำโดย คุณทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด และคณะผู้บริหารโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
ทั้งนี้ คุณทิมโมตี้ ได้กล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปัจจุบันและแนวทางการดำเนินงานของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่รองรับผู้สูงวัยคนไทยและต่างชาติ โดยมีโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโครงการฯ เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้สูงวัยในแบบองค์รวม ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร และในอนาคตมีแผนการขยายขอบเขตการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) อีกด้วย
.
.
ทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ อย่างครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนสูงวัยรุ่นใหม่อย่างมีคุณค่า เพียง 15 นาที จากสนามบินดอนเมือง
สนใจเข้าชมโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
✆Tel: 02-078-5777
Line: @jinwellbeing