THG ยกทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในเครือ THG รวม 165 คน ช่วยดูแลผู้เข้าร่วมงาน Rolling Loud Thailand 2023
.
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ และโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟือง ที่มีส่วนสนับสนุนเทศกาลดนตรีครั้งนี้ โดยได้นำทีมแพทย์เข้าสมทบกับศูนย์บริการเหตุฉุกเฉิน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้านเวลเนสและเฮลท์แคร์จาก Jin Wellness Center เข้าร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวกในส่วนต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน