ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ THG จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมของผู้สูงวัยในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนในด้านการดูแลทั้งสุขภาพ และที่อยู่อาศัย โดยคุณทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ Jin Wellbeing County ในเครือ THG ร่วมเสวนาถึงทิศทางของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยบนเวที Bangkok Post Forum 2023 ในหัวข้อ “Thailand: The Era of Change” โดยมีคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

.

ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ.

#ThonburiHealthCareGroup #THG #BangkokPost