กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกบ้านภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ “กิจกรรมโบซูบอล…เพื่อสุขภาพ” โดย นว. ประณัฐธร นินปาละ เจ้าหน้าที่ฟิตเนสอาวุโส โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา