กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกบ้านภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
“กิจกรรมธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้”
โดยลูกบ้านสามารถปลูกพืชผักเพื่อนำไปประกอบอาหารได้ที่บริเวณพื้นที่ด้านหลังของโครงการ ซึ่งได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการปลูกพืชผักสวนครัว