กิจกรรมทำบุญตักบาตรในจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ คอนโดผู้สูงวัย บ้านพักผู้สูงวัย จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน 👨‍👩‍👧‍👧 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาที่โครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกบ้านและผู้ป่วยพักฟื้นของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
ที่โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ภาพเหล่านี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเล็ก ๆ ที่จัดสรรให้คนสูงวัยมารวมกลุ่มพบปะกัน ช่วยสร้างจิตใจที่แจ่มใส 🧓👵 เพื่อลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าของผู้สูงวัย ซึ่งมักเกิดจากการเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ตามลำพังคนเดียว

.

———————————
Jin Wellbeing County ทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ อย่างครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนสูงวัยรุ่นใหม่อย่างมีคุณค่า เพียง 15 นาที จากสนามบินดอนเมือง
✆Tel: 02-078-5777
Line: @jinwellbeing
Website: https://www.jinwellbeing.com
#jinwellbeingcounty #จิณณ์เวลบีอิ้งเคาน์ตี้ #สังคมสูงวัย #SeniorCommunity #thonburiburanahospital #โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา