กิจกรรมทางศิลปะ ของลูกบ้านภายในโครงคอนโดผู้สูงวัย

“เปิดผัสสะและโอบรับความงามของสีสันในธรรมชาติไว้ในตัวเรา ”
กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกบ้านภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
โดยกิจกรรมนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งในการประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อค้นหาเบื้องลึกของจิตใจ โดยลูกบ้านของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นประจำ ซึ่งผู้สอนจะเลือกใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการบำบัดรักษาทั้งทางด้านร่างกาย และ จิตใจ พร้อมฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น

.

กิจกรรมศิลปะบำบัดสำหรับผู้สูงวัย

.

สนใจเข้าชมโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ คอนโดผู้สูงวัย
Tel: 02-078-5777
Line: @jinwellbeing
Website: https://www.jinwellbeing.com