กิจกรรมตกแต่งถุงผ้าให้สวยงาม ด้วยวิธีการตำลายดอกไม้ ทำลวดลายด้วยวิธีธรรมชาติ โดยทางจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้นำดอกไม้ใบไม้จากภายในโครงการฯ มาให้ลูกบ้านเลือกใช้ตกแต่งกระเป๋าของตัวเอง
งานประดิษฐ์นอกจากจะช่วย สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงวัยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้ผู้สูงวัยมีสมาธิ ใจเย็น มีอารมณ์คงที่ และเพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามมาอีกด้วย


———————————
Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทยเพื่อผู้สูงวัย
✆Tel: 02-078-5777
Line: @jinwellbeing
Website: https://www.jinwellbeing.com
#jinwellbeingcounty #จิณณ์เวลบีอิ้งเคาน์ตี้ #สังคมสูงวัย #SeniorCommunity #ตำลายดอกไม้