ร่างกาย ใจ จิตวิญญาณ…Key Word ในการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์และยั่งยืน
เพราะมนุษย์ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ…ร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ (Body Soul Spirit) ทั้ง 3 อย่างนี้ ต้องสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้อง Synchronize  กันอย่างลงตัว ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สิ่งนี้จะถูกออกแบบด้วยโปรแกรม 
การดูแลที่เหมาะสมอย่างเข้าใจ แต่ละคนมีสุขภาวะที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น การออกแบบให้แต่ละคนแตกต่างกันแบบเฉพาะบุคคล เช่นคนนี้ Body ต้องเติมเต็มขนาดไหน… Soul ต้องเพิ่มเติมเต็มอย่างไร และ Spirit การตื่นรู้ หรือความเข้าใจในชีวิต จะต้องแก้ไขอย่างไร การที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้มีมากน้อย ขนาดไหน…การออกแบบก็จะออกแบบตามโปรแกรมที่เราเห็นสมควร ออกมาเป็นกิจวัตรประจำวัน ออกมาเป็นรูปแบบการรักษา ออกมาเป็นการวางแผน เรามีการออกแบบตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ออกแบบการใช้ชีวิต เป็นการออกแบบที่ครบถ้วน ที่เหมาะกับชีวิตของแต่ละคน
 การดูแลร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ มันคือ Sustainable Health คือการมีสุขภาวะที่ดีแบบยั่งยืน…คือตัวคุณเอง สามารถที่จะนำพาชีวิตของคุณไปได้อย่างดี ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เรามีการสอดผสานกันอย่างสอดคล้องทั้งหมดด้วยทีมแพทย์ ให้ครบจบในที่เดียว ทำให้คุณไม่ต้องไปหาที่ไหนอีก เราเป็นหนึ่งในทีม ทั้งเป็นบุคลากรทางสุขภาพที่จะช่วยได้ หรือเป็นหนึ่งในกัลยาณมิตร หรือเป็นหนึ่งในผู้ที่จะช่วยคุณค้นหาแสงนำทางของชีวิต เมื่อคุณมีแสงนำทางของชีวิตแล้ว ตอนคุณอายุถึงอายุ 80 ปี เราก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เรายังเดินแข็งแรงแบบยั่งยืนไปด้วยกัน…โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร

ร่างกาย ใจ จิตวิญญาณ…Key Word ในการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์และยั่งยืน
เพราะมนุษย์ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ…ร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ (Body Soul Spirit) ทั้ง 3 อย่างนี้ ต้องสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้อง Synchronize  กันอย่างลงตัว ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สิ่งนี้จะถูกออกแบบด้วยโปรแกรม 
การดูแลที่เหมาะสมอย่างเข้าใจ แต่ละคนมีสุขภาวะที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น การออกแบบให้แต่ละคนแตกต่างกันแบบเฉพาะบุคคล เช่นคนนี้ Body ต้องเติมเต็มขนาดไหน… Soul ต้องเพิ่มเติมเต็มอย่างไร และ Spirit การตื่นรู้ หรือความเข้าใจในชีวิต จะต้องแก้ไขอย่างไร การที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้มีมากน้อย ขนาดไหน…การออกแบบก็จะออกแบบตามโปรแกรมที่เราเห็นสมควร ออกมาเป็นกิจวัตรประจำวัน ออกมาเป็นรูปแบบการรักษา ออกมาเป็นการวางแผน เรามีการออกแบบตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ออกแบบการใช้ชีวิต เป็นการออกแบบที่ครบถ้วน ที่เหมาะกับชีวิตของแต่ละคน
 การดูแลร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ มันคือ Sustainable Health คือการมีสุขภาวะที่ดีแบบยั่งยืน…คือตัวคุณเอง สามารถที่จะนำพาชีวิตของคุณไปได้อย่างดี ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เรามีการสอดผสานกันอย่างสอดคล้องทั้งหมดด้วยทีมแพทย์ ให้ครบจบในที่เดียว ทำให้คุณไม่ต้องไปหาที่ไหนอีก เราเป็นหนึ่งในทีม ทั้งเป็นบุคลากรทางสุขภาพที่จะช่วยได้ หรือเป็นหนึ่งในกัลยาณมิตร หรือเป็นหนึ่งในผู้ที่จะช่วยคุณค้นหาแสงนำทางของชีวิต เมื่อคุณมีแสงนำทางของชีวิตแล้ว ตอนคุณอายุถึงอายุ 80 ปี เราก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เรายังเดินแข็งแรงแบบยั่งยืนไปด้วยกัน…โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร