เวลเนสคลินิกและเมดิคอลสปา
คลินิกสุขภาพที่ผสานหลักการแพทย์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล โดยจะมีบริการ Lab Check-Up เพื่อตรวจสุขภาพของผู้สูงวัยก่อนเข้าพักอาศัย รวมถึงการถอดรหัสพันธุกรรม (Genetic Testing) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสุขภาพอย่างละเอียด ก่อนจะนำไปวินิจฉัยและวางแผนการดูแลรักษาให้เหมาะสมกับพันธุกรรมและการใช้ชีวิตของคุณ

สปาเพื่อสุขภาพที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เฉพาะด้านความงาม แต่ยังมุ่งปรนนิบัติเพื่อบำรุงและฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยบริการการนวดที่หลากหลาย ที่รังสรรค์และตั้งใจออกแบบมาเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ