เวลเนส คลินิก
มุ่งเน้นดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน อีกทั้งยังช่วยวางแผนดูแลและชะลอความเสื่อมจากโรคภัยต่างๆ เพราะเราต้องการให้ร่างกายของคุณแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบันจึงมีการใช้ศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ผสมผสานกับการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนปัจจุบัน นำมาใช้รักษาควบคู่กันไป